story • 有個拍左拖4年半的男朋友...大家感情都好好...佢對我好好...好到唔可以再好..全世界都話佢係一個好男人...可以令我一世幸福的人...  但其實我個心一直都有另外一個人...我like 另外一個人..其實已經10年...但我地從來冇拍個拖...而我地一直都係好好的朋友...如果唔識我地的..可能佢覺得我地係一對...  有時會問自己究竟我想點?? 有個咁 好的男仔係自己身邊..我唔想要...好似一直等咁一個明知一世都唔會可能一齊的人....  有諗個同男朋友分手...可能咁樣對佢會公平d...但4年半..開唔到口....或者我係自私...  我係唔係應該要一個佢愛我多個我愛佢的人....定係我應該找個我好like的人一齊.. ????

  究竟我點先可以真正忘記呢個令我冇條件咁付出的人...我付出的..真係太多..有時會問自己點解我可以咁長情....但其實我真的好倦....但我可以點... • 珍惜眼前人…


  當妳失去妳現在私男朋友之後定會後悔莫及,


  塵世間最痛苦莫過於此… • 明白...或者失去左的先會識珍惜>< • 但當失去了才去珍惜就會太遲…


  人就是這麼矛盾,


  想尋求不切實際的東西,


  但同時又怕失去了現有的東西… • 好矛盾..每個人都想身邊有個好錫自己的人出現.


  到身邊有...又想要d 自己想要的野..

  好想去找自己想要的野..但更怕失去自己擁有的...

  好矛盾...或者我就係係到矛盾咁..


  我唔敢去試..或者我知道冇呢個必要...


  但個心好唔舒服...好想要d 自己想要的.. • 人的欲望係無窮無盡的,


  就算今次得到了自己想要的,


  但過後都係會再想要其他的…


  不斷的循環下去…


  到最後發覺自己想要的原來自己擁有過的… • 其實我都係處於一個矛盾的狀態當中…


  我的story是擁有過但失去了,


  年半前直至現在也都處於 “回望過去” 及 “尋找將來” 之間,


  因為我的ex女友是我暫時一生中最好的…


  收工了,有緣再聚~ • thx..或者我應該知我要點做..

  "人的欲望係無窮無盡的,


  就算今次得到了自己想要的,


  但過後都係會再想要其他的…


  不斷的循環下去…


  到最後發覺自己想要的原來自己擁有過的"

  好有共銘