💩 O 嘴 👎 廣 告 👀 • 「輕鬆瘦身 康寶萊三天體驗套裝」

  廣告中女人,好似戴咗個白膠面具,非常嚇人 • 「輕鬆瘦身 康寶萊三天體驗套裝」 • 成為世界第一的最重要條件 l 走上行業頂峰的致勝策略

  佢個樣,OK
  佢身形,OK
  佢把聲,OK
  但係…佢好煩
  成日,睇睇下片
  就見佢個大頭彈出嚟
  講佢點成功
  你又可以點成功
  好煩,煩到嘔白泡 • 假文憑廣告
  如夏日蒼蠅
  繞著嗡嗡嗡
  非常惹人厭 • 假文憑廣告
  如夏日蒼蠅
  繞著嗡嗡嗡
  非常惹人厭 • 廣告一彈出黎,成個畫面勁閃眩
  如此質素,都出到街,奇怪 • 主角戴了副太陽眼鏡,似個盲人
  盲人去買東西,如何分強唔強
  真不明白,架副深色眼鏡嚟做乜 • 這廣告,立立亂,一班人呱呱嘈,似發神經
  有片段賣退斑,似大雜燴
  片長28:55,無耐性睇,早早飛走 • 呢個廣告,本來無乜特別唔妥
  但…播到 009,你會聽到…

  " 唉…XX 信用卡,賞你食💩~ "

  賞我食💩~ ?! 👀

  我頂~ 乜咁大整蠱!👁️ • 廣告設計錯誤,帶來的壞影响可以去到有幾盡?
  💥
  盡到一間成立147年的大品牌老店危危扶👀

  究竟慘到有幾慘,下片詳細講解 • JEPX 這則廣告
  現在是否顯得很諷刺 • 2000å¹´ 滙豐 強積金 廣告
  睇完一輪,如果唔係最尾兩行小字,唔知佢做乜
  而且,影片色調與人物表情,頗有點驚嚇

  但,又有可能,呢個廣告係神預測

  強積金,供完一輪,唔知供啲乜
  而且,蝕到褲都甩,真係好驚嚇 • 呢個廣告既男角本身無乜問題
  但拍攝手法好窒,毫不流暢
  會見到男角既頭不時斷郁
  奇怪,這質素都出到街 • 呢個廣告,衰在求其

  片長 4:58,不停的口講介紹金運石,但直到 4:00 ,才拿出一條金運石手串晒一晒
  而且看她身後右邊玻璃架,應該放上各式手串頸串或玉器,郤亂糟糟擺滿物件,一點也不專業


Log in to reply