beauskin做thermage • 想知銅鑼灣分店啲醫生係唔係最有經驗,最好? • 上網睇就應該係徐醫生 • 做全面大約要幾錢?????? • 之前問過,不過係6月價錢

  ✡️ 6 月限定緊緻組合優惠 ✡️
  🔹Thermage FLX 緊膚射頻🔹
  眼部 225 REP 一次原價:醫生主理原價 $19,800/ 治療師主理原價 $13,900
  眼部 450 REP 一次原價:醫生主理原價 $22,300/ 治療師主理原價 $16,900
  面部 600 REP 一次原價:醫生主理原價 $36,800/ 治療師主理原價 $27,800
  面+頸部 900 REP 一次原價:醫生主理原價 $40,800/ 治療師主理原價 $29,800

  🔹Ulthera HIFU緊緻提昇🔹
  眼58線 一次原價:醫生主理原價 $14,200/ 治療師主理原價 $9,800
  下半面 266線 一次原價:醫生主理原價 $16,800/ 治療師主理原價 $13,800
  全面 504線 一次原價:醫生主理原價 $31,800/ 治療師主理原價 $23,500
  全面+頸部 800線 一次原價:醫生主理原價 $40,800/ 治療師主理原價 $30,500

  ⬆️以上項目任選:
  一次 6️⃣5️⃣折 (療程需於購買後3個月内完成)
  兩次 6️⃣折 (療程需於購買後9個月内完成)
  三次 5️⃣5️⃣折 (療程需於購買後18個月内完成)


Log in to reply