KCP九龍城廣場X吳業坤《想睇「坤哥」換票大行動》 • KCP九龍城廣場X吳業坤《想睇「坤哥」換票大行動》

  想睇「坤哥」演唱會話咁易,依家機會嚟啦!唔駛辛苦撲飛,去KCP九龍城廣場行街shopping就有機會得到《吳業坤小句號演唱會2019》門票。

  活動詳情:
  KCP九龍城廣場X吳業坤《想睇「坤哥」換票大行動》
  推廣日期: 2019年2月22 日至3月24日
  登記日期: 2019年2月22 日至3月28日*
  登記時間: 上午10時至晚上10時
  登記地點: 九龍城廣場UG樓層顧客服務處
  換領方法: 指定推廣期內於九龍城廣場之商戶以電子貨幣(信用卡/易辦事/八達通)消費,累積有效之機印發票及相符之電子貨幣存根並進行登記**,即有機會成為累積消費最高得主,獲得以下禮品。

  *截止登記時間:2019年3月28日晚上10時
  **每張有效發票金額必須為推廣期內單一消費滿HK$50或以上
  #詳情可參閱場內宣傳品

  累積最高消費排名
  (累積消費日期: 2019年2月22日至3月24日)

  禮品:
  首名《吳業坤小句號演唱會2019》HK$680門票4張及簽名海報乙張

  首二名《吳業坤小句號演唱會2019》HK$680門票2張 、《吳業坤小句號演唱會2019》HK$480門票2張 及簽名海報乙張

  首三至五名《吳業坤小句號演唱會2019》HK$480門票4張

  首六至三十名《吳業坤小句號演唱會2019》HK$480門票2張

  九龍城廣場
  地址:九龍城賈炳達道128號
  查詢電話:2718 6320


Log in to reply