h2o+有邊隻skincare好用~~~ • 今日放工去開海港城行…
  見到h2o+做緊promo…
  話用銀聯卡買野75折…
  仲有一條line買一送一
  不過我無咩點用h2o+ d野
  有無sis用過可以俾下意見??
  幾抵買下!