thermage值唔值得做? • 好糾結,
  面仔呢幾年冇咁有彈性,
  一路都有意搞搞佢,
  本來一心都係打針既,
  點知有朋友就叫我做thermage,
  咁thermage其實值唔值得做?


Log in to reply