laser脫毛要幾耐脫一次?  • 我join左full body嘅laser脫毛,
    岩岩脫左第一次,
    個治療師叫我一至兩個月後先再去脫,
    乜laser脫毛要隔咁耐先可以再脫架??
    咁我今個夏天咪依然都係全身體毛囉TAT


Log in to reply