Windland Medical 脫毛好省金錢,又省時間及車費!  • 脫毛好省金錢,又省時間及車費
    之前用左多脫不了毛方法,點知越来越粗糙,又令毛孔閉塞,好彩我跟左個朋友上去Windland Medical試做激光脫毛,做左三次啦,真系又白又滑,真系好正!
    當然激光效果真系好過彩光,最後當然系我於一年期限內做啦!


Log in to reply