I want a HUG!!!! • .< • HUG!!! • what abt a kiss ^3^ • 獅子! • i like Hug and kiss too...wanna me now?


  cu8848@hotmail.com • a deep hug is giving now~~~ • HUG u all guys back! • its not a fair one, ur one is a light one, haha • coz im tired la.. can u hug me tight? • I want a warm hug to sleep too。sweety • yes, i tried my best to hold u tight but i also scared to suffocated u, there4.... • sweety replied at 2011-07-12 1:50 am


  -----------------------------------------------------------------


  獅子!


  =================================================================


  獅子在~!!!! • lonely night again..... • sweety replied at 2011-07-12 1:57 am


  -----------------------------------------------------------------


  coz im tired la.. can u hug me tight?


  =================================================================


  好啦~~~

  HUG~~~~(tight!)

  [幾乎串錯字變成hug tiger~] • u want hug now? where are u?

  pls add: axisofevil@live.hk • time to sing a song.,~~~~


  演出一場一人的童話


  不必一路一直等候他


  沒戀愛出現不用生活嗎


  無緣騎上白馬會自行歸家!! • 獅子獅子, 如果tiger問你點解成日咁夜都唔訓你會點答佢呢? • sweety replied at 2011-07-12 2:06 am


  -----------------------------------------------------------------


  獅子獅子, 如果tiger問你點解成日咁夜都唔訓你會點答佢呢?


  =================================================================


  TIGHER唔會問我呢個問題

  TIGER係男的~ • sweety replied at 2011-07-12 2:05 am


  -----------------------------------------------------------------


  time to sing a song.,~~~~


  演出一場一人的童話


  不必一路一直等候他


  沒戀愛出現不用生活嗎


  無緣騎上白馬會自行歸家!!


  =================================================================

  回你一首歌

  假使當初可以


  為了你 忘了愛所有人


  分開手去追尋


  足可擁抱千萬人
 • FrozenHeart replied at 2011-07-12 2:11 am


  -----------------------------------------------------------------


  sweety replied at 2011-07-12 2:05 am


  -----------------------------------------------------------------


  time to sing a song.,~~~~


  演出一場一人的童話


  不必一路一直等候他


  沒戀愛出現不用生活嗎


  無緣騎上白馬會自行歸家!!


  =================================================================

  回你一首歌

  假使當初可以


  為了你 忘了愛所有人


  分開手去追尋


  足可擁抱千萬人


  =================================================================

  遊客是你 風景是我 無法避免 讓你經過


  薔薇如期盛放 遊人如期過路


  情人如期相愛至到分開


  就在命書中批過 在最後 都化作烏有


  但那天曾實在 華麗地邂逅


  早發生過 不阻你繼續走 • 原來你係想唱歌~ • loverwanna replied at 2011-07-12 2:11 am


  -----------------------------------------------------------------


  sweety replied at 2011-07-12 2:06 am


  -----------------------------------------------------------------


  獅子獅子, 如果tiger問你點解成日咁夜都唔訓你會點答佢呢?


  =================================================================


  TIGHER唔會問我呢個問題

  TIGER係男的~


  =================================================================

  老處呀..
 • 我分不開


  我是否在 也對一切留戀不捨


  我放不開


  不是故意對你耍賴

  想一個人


  卻不犧牲 過去一切對你依賴


  我分不開


  我們繼續兩個人
 • sweety replied at 2011-07-12 2:26 am


  -----------------------------------------------------------------


  loverwanna replied at 2011-07-12 2:11 am


  -----------------------------------------------------------------


  sweety replied at 2011-07-12 2:06 am


  -----------------------------------------------------------------


  獅子獅子, 如果tiger問你點解成日咁夜都唔訓你會點答佢呢?


  =================================================================


  TIGHER唔會問我呢個問題

  TIGER係男的~


  =================================================================

  老處呀..


  =================================================================


  未有啊~ • 點解唔係獅子呢? • /_\ 我都好唔開心...


  呢幾日無論做乜都無心機,


  不停重覆又重覆咁諗。


  又怕俾同事知道自己好唔開心,


  又怕响公司喊... 又唔想朋友擔心.. • how do i give u my hug, sweety? • ttttttt replied at 2011-07-12 2:30 am


  -----------------------------------------------------------------


  我分不開


  我是否在 也對一切留戀不捨


  我放不開


  不是故意對你耍賴

  想一個人


  卻不犧牲 過去一切對你依賴


  我分不開


  我們繼續兩個人


  =================================================================

  以後有咩都要同我講唔好放係心, 我都一樣 • ILoveGREEN replied at 2011-07-12 2:32 am


  -----------------------------------------------------------------


  /_\ 我都好唔開心...


  呢幾日無論做乜都無心機,


  不停重覆又重覆咁諗。


  又怕俾同事知道自己好唔開心,


  又怕响公司喊... 又唔想朋友擔心..


  =================================================================


  做乜事唔開心? • 咩事唔開心,都可以係度開懷釋放。


  這裡有人聆聽你呢。。 • 繼續唱...


  我需要你比從前更好 如果可以我要給你感謝的「擁抱」


  這一秒只記得你所有的好 幸福是氣泡 但我至少曾經抓到 • 抱抱! • 亨~~ • A tight long hug~~