Go smile~牙齒美白  • 男朋友依排好忙, 可能因為咁要飲好多咖啡提神, 佢排牙好嚇人嫁, 勁黃呀, 所以前晚同佢落左銅鑼灣times square買漂白微笑牙齒既野, 我自己未用過呀, 不過有次行街經過, sales姐姐sale左我一陣, 同埋個名又幾得意, 叫go smile, 咁咪同男朋友買黎試下囉, 套野叫牙齒美白護理系統, 7日療程, 早晚一次, 用d gel搽上d牙道, 男朋友今日用第3日, 遲d post 下d相俾你地睇先