I am Andy Lau

 • 老公係一生一世既,唔同男友咁唔滿意可以被佢中出即飛[1]


  揀老公就好似揀禮服一樣, 你一件普通衫都可以買件二手既


  但你買件禮服如果已經俾人着到殘晒 拎出去點樣見人?


  所以如果老公d精第一次唔係射係自己個西入面, 而係俾左第個女人, 又或者佢既左右手,


  簡直係女人既恥辱


  再者男仔迷人巨鳩何奇吸引


  熱辣辣既精液,紅卜卜既龜頭, 加上果種養精千日, 用在一時既豪情氣慨, 有邊個女人唔鍾意?


  即使第時老公碌棍用耐左彎左


  兼鳩毛都比你坐甩晒,成個比薩斜塔咁


  你都唔會太傷心


  因為呢D都係你一西坐爆而成既


  但如果有第個女人又或者係飛機參與過呢個工程就唔同講法了


  情況就好似你自己著花著鬆自己對鞋


  同人地著花著鬆對鞋先俾你著既分別一樣


  試諗下如果第時結左婚同老公行街


  你地撞番當年用佢小穴緊緊啜實你老公碌巨鳩既人


  你老公同佢介紹你係佢老婆時


  果個勝利者,肯定會流露出一手用家既驕傲笑容同你打招呼


  而你只可以次人一等地


  用二手用家身份同佢俯首稱臣


  身為女人既你又點樣接受此等奇恥大辱?


  即使你果晚番屋企怒執老公一百幾十濟發洩


  都無法改變事實


  何況呢個破麻


  你仲要對住佢成世呢?


  再者,因為當價錢=0時,男人既第一次Qd肯定大過Qs


  所以男人既第一次係economic goods


  而又由於我地唔可以o係factor market買到一碌青頭仔既鳩


  必須o係product market 買一個未出過精既撚


  於是飛機都未打過既青頭仔就比一早出晒精既撚樣多一個有價值的factor作bundle sales


  結一次婚閒閒地都用數以十萬


  你唔係用黎花o係一個比人少一個factor 既男人身上啊嘛?


  加上如果第時你D姐妹啊老友啊問起你老公既第一次係咪俾左你


  除非你扮野好似黃祖藍咁叻,立刻充滿自信地答"係"啦


  否則你答"er......"


  或者"係唔係第一次咁重要咩"


  又或者"我唔想答"


  你D姐妹老友都一定心裡有數


  你竟然係回教徒


  老公隻豬肉腸第一次唔係你食


  所以大家揀老公一定要揀未打過飛機既青頭仔


  否則將來後悔莫及


  再講多次我唔係可以容忍到個老公係n手的人


  講明...係老公唔係男朋友!!!! • I don't wanna say, 自己睇


Log in to reply