Fergus你的朋友、家人、親戚、師長都以你為「榮」!

 • 又尊師重道,又乜都識,又靚仔(笑),又高大(笑),又識騎馬(笑),又識潛水追烏龜(大笑)。


 • Haha • Haha • 哈哈哈,睇你條儍仔幾hyper,你真係以為戅九廢柴Pz撐你腰?

  就算係,一個儍仔加一個戅九仔只會変出兩個戅九儍仔,唔會変出兩個聰明人。

  Wakakakakaka


 • 其實你地幾個一擔擔,3個都嚴重思覺失調,成日係she洗版! • X • 超!


 • 起初係你唔順氣:覺得我「目空一切」、「視天下如無物」、「認為呢度只有你鐵笛書生中國古典文學最有料有才華」;之後我追你交詩追咗半年!你首先係交出一句所謂「詞」:「香江故都最好」; 前日又作咗三首「垃圾詩」出嚟;三首全部冇依照平仄要求,亂作一團;頭兩首之中,一首竟然將「天、痴、詩」三個分屬不同韻部嘅字用擺埋一首詩押韻;另外一首又押錯韻!你條垃圾畜牲戇狗仲厚面皮到話自己首用錯平仄嘅「六四九七」詩「意境高逸」!你條垃圾畜牲戇狗FERGUSXXX真係唔死都冇用!講理論就天下無敵,做一首詩咁小嘅事就有心無力!你不愧係「思想上嘅巨人,行動上嘅侏儒」! • 起初係你唔順氣:覺得我「目空一切」、「視天下如無物」、「認為呢度只有你鐵笛書生中國古典文學最有料有才華」;之後我追你交詩追咗半年!你首先係交出一句所謂「詞」:「香江故都最好」; 前日又作咗三首「垃圾詩」出嚟;三首全部冇依照平仄要求,亂作一團;頭兩首之中,一首竟然將「天、痴、詩」三個分屬不同韻部嘅字用擺埋一首詩押韻;另外一首又押錯韻!你條垃圾畜牲戇狗仲厚面皮到話自己首用錯平仄嘅「六四九七」詩「意境高逸」!你條垃圾畜牲戇狗FERGUSXXX真係唔死都冇用!講理論就天下無敵,做一首詩咁小嘅事就有心無力!你不愧係「思想上嘅巨人,行動上嘅侏儒」!