FACIAL, 減肥優惠 68起 荃灣區 • plies FACIAL, 減肥優惠 68起 荃灣區
   

              <tbody>
                <tr>
                  <td><strong>優惠療程</strong></td>
                  <td><strong>優惠價 (HK$)</strong></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td><strong>納米光速立體面部護理療程</strong></td>
                  <td><strong>99.00 </strong></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td><strong>擊爆脂肪護理</strong></td>
                  <td><strong>99.00 </strong></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td><strong>微電流活細胞護理 (Bio) </strong></td>
                  <td><strong>68.00 </strong></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td><strong>魔術手緊緻護理 (Magic Hands) </strong></td>
                  <td><strong>68.00 </strong></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td><strong>B5 骨膠原護理系列 (各款) </strong></td>
                  <td><strong>128.00 </strong></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td><strong>微針面部護理</strong></td>
                  <td><strong>388.00 </strong></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td><strong>RF 雙極射頻冷凍眼部護理</strong></td>
                  <td><strong>68.00 </strong></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td><strong>閃鑽磨皮換膚護理療程</strong></td>
                  <td><strong>68.00 </strong></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td><strong>人手身體淋巴引流及遠紅外線排毒瘦身熱氈護理</strong></td>
                  <td><strong>150.00 </strong></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td><strong>射頻纖體緊緻護理</strong></td>
                  <td><strong>99.00 </strong></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td><strong>納米鉑金膠原光激再生護理</strong></td>
                  <td><strong>188.00 </strong></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td><strong>納米鉑金幹細胞光激再生護理</strong></td>
                  <td><strong>188.00 </strong></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td><strong>納米鉑金零毛孔光激再生護理</strong></td>
                  <td><strong>188.00 </strong></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td><strong>納米鉑金白皙亮膚光激再生護理</strong></td>
                  <td><strong>188.00 </strong></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td><strong>納米光永久脫毛療程</strong></td>
                  <td><strong>28折</strong></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td><strong>香薰排毒緊緻面部護理</strong></td>
                  <td><strong>68.00 </strong></td>
                </tr>
              </tbody>
            </table>
            <br></br> <strong>La Beaut</strong><strong>é</strong><strong> </strong><strong>小冊子</strong><strong> </strong>(快D黎睇下啦^^)<a href="http://hk.myblog.yahoo.com/littleyan09/article?mid=2893">http://hk.myblog.yahoo.com/littleyan09/article?mid=2893</a>
            <p></p>
             <strong><em>La Beauté <br></br></em></strong><strong><em>荃灣南豐中心22樓2201M室 (<em><strong>荃灣港鐵站</strong></em><em><strong>A</strong></em><em><strong>出口</strong></em><em><strong>)</strong></em></em></strong> 
            <div><strong><em>Tel 31523125  email/msn <a>yhyvanessa@hotmail.com</a></em></strong></div>
            <div><strong><em>歡迎致電或親臨本店查詢</em></strong></div>
            <div><strong><em>網址<a href="http://www.fotop.net/kit702/la">http://www.fotop.net/kit702/la</a></em></strong></div>
            <div><strong><em>歡迎瀏覽MyBlog</em></strong><a href="http://hk.myblog.yahoo.com/littleyan09/"><strong><em>http://hk.myblog.yahoo.com/littleyan09/</em></strong></a><strong><em> </em></strong></div>
            </div>
            </td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
      </td>
    </tr>
  </tbody>
  

  Log in to reply