Speed dating - 愛在端午之粽子製作班 (13/6) www.ComeMatch.com • 愛在端午之粽子製作班

  端午節,一年一次,扒龍舟(睇多),食粽子,有冇諗過今年自己包下呢?甜粽咸粽原來都有不同包法,想一次學晒?黎我地既粽子製作班啦。

  活動包括:

  • 學習製作甜粽咸粽
  • 一對一加深認識機會

  日期: 2010 - 06 - 13

  時間:15:00-18:00

  地點:油麻地

  名額 : 男 6 女 6

  參與人仕要求年齡: 男 25 - 35 女 22 - 34

  收費: $280

  收費優惠: - 3人同行, 1人半價 (此優惠不可與其他優惠一同享用)

  報名請到 www.comematch.com 作網上登記, 如有任何查詢, 可pm我或電郵 enquiry@comematch.com 或 致電9743 3134