UA Cinema戲院禮券 特價低至$35一張 多買多平 • 適用於全線UA戲院 (IMAX/DIRECTOR'S CLUB/ISQUARE除外)

  全年365日均適用(包括任何紅日及公眾假期),任何場次通用

  有效期至﹕20109
  正價$75,用電影禮券每張就最多慳成$50,保証全城至抵
  睇場戲如俠盜.驕雄(原價$85)都不用加$,最少即慳$35一張

   

  特價:

  2張或以上,每張低至$60

  4張或以上,每張低至$55

  6張或以上,每張低至$50

  8張或以上,每張低至$45

  10張或以上,每張低至$40

  15張或以上,每張低至$35


Log in to reply