Pasta De Waraku  • 前幾天終於試咗喺荃灣嘅 Pasta De Waraku,環境OK靚同清靜。    值得一讚的是店內環境及擺設,地方不太迫,有西式的感覺。午餐的選擇有很多,勁多款式,甚至覺得 too much - 令人太過眼花撩亂!    食物味道唔錯,唯獨係 service好慢 - 沙律竟然係食完晒 main course 先上到 (追咗4次)!!