29m 愛運動 • 我係男, 28

  獨居

  順眼

  正當職業, 唔煙唔酒   有冇女仔都係咁諗, 間中...lonely, 想搵個人陪  我通常....早上都不用返工

  想搵個女仔..間中來住下....訓醒一齊食個lunch...先返工最好  大家成年人, 有冇sex唔重要, 有demand個種feel.先最要, 就算有sex最重要都係安全  我想既, 最起馬唔係ons, 要有交流  最好對方性格開朗, 大家少磨擦  我自問順眼, 要求對戶順眼便可以 • 返工放工, 見朋友,


  生活太單調 • hi


  let's chat!