DS專業駁髮 日式編織駁髮八五折 KEEP得最耐 打理最易  • <img onmousewheel="return imgzoom(this);" onmouseover="if(this.width>screen.width0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(this.src);}" alt="" src="http://f20.yahoofs.com/hkblog/dTG1fyuWAx9rLk__DOT__J__DOT__3WQMorIVsv6_1/blog/ap_20100302122415292.jpg?ib_____DWE5w0vRm" onload="if(this.width>screen.width0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width0.7; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" border="0" /><br /><br /><font size="4"><font size="5"><font color="#ff1493"><strong>日本人氣注目駁髮</strong></font></font><br /><font color="#9932cc"><strong>日式編織駁髮駁全頭套餐 </strong></font><br /><font color="#9932cc"><strong>日式編織駁髮駁全頭200束 (直髮) $420 (曲髮) $450</strong></font><br /><font color="#9932cc"><strong>日式編織駁髮駁全頭400束 (直髮) $800 八五折$680 (曲髮) $850 八五折$720 ((駁滿400束八五折優惠)) </strong></font><br /><font color="#9932cc"><strong>日式編織駁髮駁全頭FULL SET 任駁不限長度顏色曲/直同價 $980 </strong></font><br /><strong><font color="#9932cc"></font></strong><br /><strong><font color="#9932cc"><font size="5"><font color="#ff1493">全新優惠隆重登場 注目度No.1</font></font> </font></strong><br /><strong><font color="#9932cc">編織式雙圈駁髮駁全頭套餐</font></strong><br /><strong><font color="#9932cc">編織式雙圈駁髮駁全頭200束 (直髮) $320 (曲髮) $350</font></strong><br /><strong><font color="#9932cc">編織式雙圈駁髮駁全頭400束 (直髮) $500 (曲髮) $550</font></strong><br /><strong><font color="#9932cc">編織式雙圈駁髮全頭FULLSET任駁 (直髮) $650 (曲髮) $700</font></strong></font><br /><strong><font size="4"><font color="#9932cc"></font></font></strong><br /><a href="http://ds-babyhair.xanga.com/" target="_blank"><img height="329" alt="" src="http://x56.xanga.com/67ff26f033333244887070/b194117814.jpg" width="491" border="0" /></a><br /><font size="4"><strong><font color="#9932cc">熱溶膠駁髮駁全頭套餐</font></strong><br /><strong><font color="#9932cc">熱溶膠駁髮駁全頭200束 (直髮) $220 (曲髮) $250</font></strong><br /><strong><font color="#9932cc">熱溶膠駁髮駁全頭400束 (直髮) $400 (曲髮) $450</font></strong><br /><strong><font color="#9932cc">熱溶膠駁髮全頭FULLSET任駁 (直髮) $550 (曲髮) $600</font></strong><br /><strong><font color="#9932cc">鐵圈(雙圈)全頭加$50</font></strong><br /><strong><font color="#9932cc">拆駁髮$50UP</font></strong><br /><strong><font color="#ff1493">學生九折優惠</font></strong><br /><strong><font color="#ff1493">二人同行九折優惠</font></strong><br /><font size="2"><strong><font color="#ff1493">*所有優惠不能同時使用</font></strong><br /><strong><font color="#9932cc"></font></strong></font><br /><font color="#9932cc"></font><font color="#9932cc"><strong>頭髮長 + 薄 駁髮駁全頭約需 200 束 </strong></font><br /><font color="#9932cc"><strong>頭髮長 + 中厚度 駁全頭約需 300 束 </strong></font><br /><font color="#9932cc"><strong>頭髮及肩 + 簿 駁全頭約需 300 束 </strong></font><br /><font color="#9932cc"><strong>頭髮及肩 + 中厚度 駁全頭約需 400 束 </strong></font><br /><font color="#9932cc"><strong>頭髮不及肩 + 中厚度 駁全頭約需 400-500 束 </strong></font><br /><strong><font color="#9932cc"></font></strong><br /><font face="Arial "><font color="#9932cc"><strong>關於駁髮的方法 </strong></font></font><br /><font face="Arial "><font color="#9932cc"><strong>熱溶膠駁髮 是用溶膠 直接駁在真髮上 打理需十分小心 否則容易打餅 並且不能用風筒之強力熱風狂吹 一般可維持三個月</strong></font></font><br /><font face="Arial "><font color="#9932cc"><strong>鐵圈(雙圈) 是用兩粒鐵圈 駁在真髮上 打理比熱溶膠容易 客人可自行拆除駁髮  一般可維持三個月</strong></font></font><br /><strong><font face="Arial "><font color="#9932cc">編織式雙圈是先將真髮編織,再將駁髮用鐵圈固定在真髮上,客人可自行拆除 一般可維持約三個月 </font></font></strong><br /><font face="Arial "><font color="#9932cc"><strong>日式編織駁髮 是先將真髮和駁髮編織 再用彈力線固定 打理十分方便 不傷頭髮 可使用任何方法洗頭 可自行拆除駁髮 最少可維持半年以上 </strong></font></font><br /><strong><font color="#9932cc"></font></strong><br /><strong><font color="#9932cc">本店使用的駁髮為100% HUMAN HAIR 可電可染!!</font></strong><br /><strong><font color="#9932cc">店內備有多種已染色曲,直髮供客人選擇~!!</font></strong><br /><strong><font color="#9932cc"></font></strong><br /><strong><font color="#9932cc">查詢或預約: 62760620 (唔洗怕醜 有咩想知可隨時打黎問我)</font></strong><br /><strong><font color="#9932cc">地址: 葵涌廣場1樓 B86(C) 近大家樂</font></strong><br /><strong><font color="#9932cc">EMAIL / MSN : <font color="#6f5f06">[email protected]</font></font></strong></font><br /><strong><font color="#9932cc"><font size="4">想知更多? 請即click入 </font><a href="http://www.dsbabyhair.com/" target="_blank"><font size="4"><font color="#6f5f06">http://www.dsbabyhair.com</font></font></a></font></strong><br /><br /><strong><font color="#9932cc"><font size="3">由於好多人都唔係好清楚日式編織駁髮究竟係乜東東~<br />所以小妹我今日決定長篇大論咁講解一次<br />1. 日式編織駁髮係現時最新的駁髮方法(連天后容祖兒都係用呢種方法駁髮)<br />2. 佢同熱溶膠駁髮+鐵圈駁髮最唔同的地方~~ 就係日式編織駁髮冇咁傷頭髮~ 因為佢係唔會結餅~打理超容易~~ 而且佢唔係直接"痴"落你的頭髮度接駁位唔會有任何溶膠或鐵圈~ 因為係用彈力線固定的<br />3. 日式編織駁髮一般最少可維持4個月-半年~~ 唔會一束一束咁甩出黎~ 連髮絲都唔會甩出黎~ 因為係編織的過程~ 已經將你的頭髮同駁髮織實左~ 而且用彈力線~ 繞十幾個圈固定~ 所以簡單D講 係冇得甩~~!<br />4. 因為係用彈力線固定~ 所以拆的方法亦都好簡單~ 你剪斷條彈力線就可以拆得到絕對係人都可以攪得掂<br />5. 小妹我而家都駁左日式編織駁髮~ 根據我自身經驗覺得~ 首先最唔同除左d駁髮唔會甩之外(我洗完頭都唔會成地頭髮絲)~ 最唔同的地方就係洗頭真係好洗好多~~ 我每日洗兩次頭~ 次次狂摷都冇打kick~~ <br />6. 最近有好多傳言話用彈力線會令整斷D頭髮~ 我只係好想係呢度講~ 正所謂同行如敵國~ 有D人唔識駁就死都要講到果樣野又乜又物咁~~ 如果用彈力線會整斷D頭髮~ 我諗容祖兒D頭髮一早已經斷哂啦(恐怕佢會變禿頭))~~~ 仲有~ 我本人都係駁日式編織駁髮~~ 各位靚女來到小店時可以先望一望摷一摷我D頭髮睇下有冇斷到先駁~最近仲有一個超低能勁攪笑的傳言話拆日式編織駁髮必須要剪自己的頭髮 如果傳言屬實~ 容祖兒d頭髮一早比人剪哂!! 想唔禿都唔得啦!<img onmousewheel="return imgzoom(this);" onmouseover="if(this.width>screen.width0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(this.src);}" alt="" src="http://hk.l.yimg.com/hk.yimg.com/i/icon/16/13.gif" onload="if(this.width>screen.width0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width0.7; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" border="0" /> 如果真係要剪頭髮先拆到~ 你估我仲會唔會駁日式編織駁髮~~<img onmousewheel="return imgzoom(this);" onmouseover="if(this.width>screen.width0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(this.src);}" alt="" src="http://hk.l.yimg.com/hk.yimg.com/i/icon/16/45.gif" onload="if(this.width>screen.width0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width0.7; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" border="0" />真係超低能勁攪笑囉~~~~~<br />7. 日式編織駁髮<-- 呢種駁髮方法並不會影響駁髮效果!!<br />_______________________<br /><br />仲有日式編織駁髮~~ 本店一律包三個月保養~~<br />相信好多靚女都係度追求緊一種又唔傷頭髮又keep得耐的駁髮方法~~<br />而家只要$600-$700就可以玩到半年 真係抵到爛呀~~!!!<br />普通鐵圈駁400束 都要$450-$500~ <br />一般熱溶膠或鐵圈最多都只係keep到3個月<br />而家只要比多百幾二百蚊就可以靚到半年~~<br />希望各位靚女唔好再嫌貴啦~!!!<br />小妹駁400束日式編織駁髮保証兩小時內完成<br />絕不馬虎求其~ 快純粹因為熟能生巧~~<br />不求厚利只求口碑~~~ ((希望各位唔好再嫌貴啦))<br /></font><img height="302" alt="" src="http://f20.yahoofs.com/hkblog/GV2e__DOT__5mWAxWMyXRKBbuoVpBSyJI-_1/blog/ap_20090913111217247.jpg?ib_____DStN7FJs0" width="485" border="0" /><img height="302" alt="" src="http://f20.yahoofs.com/hkblog/GV2e__DOT__5mWAxWMyXRKBbuoVpBSyJI-1/blog/ap_20090913111210171.jpg?ib_____DJgU9L6K" width="485" border="0" /><img height="301" alt="" src="http://f20.yahoofs.com/hkblog/GV2e__DOT__5mWAxWMyXRKBbuoVpBSyJI-_1/blog/ap_20090913111203610.jpg?ib_____DqxCRH_hO" width="485" border="0" /><img height="301" alt="" src="http://f20.yahoofs.com/hkblog/GV2e__DOT__5mWAxWMyXRKBbuoVpBSyJI-_1/blog/ap_20090913111157938.jpg?ib_____D8dujWjUh" width="485" border="0" /><img height="300" alt="" src="http://f20.yahoofs.com/hkblog/GV2e__DOT__5mWAxWMyXRKBbuoVpBSyJI-_1/blog/ap_20090913111150867.jpg?ib_____DblCBZT.N" width="485" border="0" /><img height="299" alt="" src="http://f20.yahoofs.com/hkblog/GV2e__DOT__5mWAxWMyXRKBbuoVpBSyJI-_1/blog/ap_20090913111144568.jpg?ib_____DnZm74ujV" width="485" border="0" /></font></strong><br />


Log in to reply