假說:如果同人上床就有錢收既話就係妓女! • 有女仔問:如果你要比$我先肯同你做愛咁我係唔係妓女?

  有男仔答:好聽 d 叫援交,或者叫做助養,或者叫交際囉,其實咩名都無所謂。  同意?  if yes, 唔收錢=免費妓女?! • 我都唔知....


  TRADE GIRL答唔答到你? • yes....叫援交交際is more better


  gloria ...are you still finding trade


  if yes ..add me to chat details


  my msn is pat20011@hotmail.com • 唔收錢=免費妓女?!


  叫得妓女一定收錢. 難道是痕才跟你搞?????


  所以 根本沒有"免費妓女"


  免費的就不算是妓女....


  不過. 收錢的就一定是.... • 有d仲叫到咩sl,低能既,你諗下唔俾佢條女仲點會同你上床?


  sl都係個d男女美化自已既嫖妓行為姐 • 普遍都認為有涉及金錢O既性行為就係嫖妓


  今時今日...有左好似呢度O既咁O既PLATFORM..又可以暱名溝通


  咁咪多左好多妓女? 妓女是否很壊? • 如果我同人上左床ONS...之後佢比$我,我猶豫左之後都收左,咁我係唔係妓女?
 • 問咁既問題都on能99, 咁你個老母夠收你老豆既錢, 咁你個老母就係賤臭雞, 你係賤臭雞生既賤渣... • 妓女不一定是壞.....


  法外情中的妓女母親....為了供書教學..


  做了妓女....那你覺得是好是壞呢..

  我只是想表明當一名女子因為金錢才同別人發生性行為...


  就要背上妓女的稱呼... • 斯文仔的社會觀念完全錯了...


  他所說的正反映了自己對妓女一詞的強烈錯誤了解...


  誤會了以為他本人也是自己所說的""賤臭雞生既賤渣""


 • she.com好多妓女


  只係方式款式唔同
 • 咁呀<<<<<<<<<<反語呀, 唔能明就睇多幾次, 係咪未讀能過大學唔能識睇呀 • i tell you what


  prostitute is the name women give to women to degrade them


  we men do not look down on women who sell their bodies


  we love them and respect them


  we only hate it when we are not rich enough to buy what we want • QQ


  叻唔能切, 你就真係賤臭雞生既賤渣, 吊你個老母, 人人都吊你個老母 • 斯文仔...

  最好笑的是...你竟然想用 "反語" 這個辭彙試圖把自己


  的錯誤觀念打完場...證明了你自己是"賤渣" 中的極品..

  再用粗言掩飾自己的無知....

  應該自己好好進修一下吧
 • 斯文仔

  每一個人讀你打的句子時


  同一時間很多人在"吊你個老母"


  為什麼要把自己的母親拿出來給別人罵呢...

  你很不孝喔 • QQ , 似係你誤會左斯文仔喎, 係咪你生腦癌呀, 係你錯, 快d同斯文仔認錯, 唔認我就玩9你 • simon, your explanation does comfort me a lot. • 討論的過程中還要認錯


  看來你的腦癌比我嚴重....K_FOR_KEN

  請保重身體 • 吊你個老母


  吊你個老母


  吊你個老母


  吊你個老母


  吊你個老母


  唔係喎, 讀"吊你個老母"句子時, 都係吊緊QQ你個老母呀


  吊你個老母


  吊你個老母


  吊你個老母


  吊你個老母


  吊你個老母


  吊你個老母


  吊你個老母


  吊你個老母


  吊你個老母


  QQ..吊你個老母 • girl

  why does it comfort you?

  i speak for myself, and i believe, most men too


  honestly, for men, it is a dream that all women can be bought, or they can afford to buy..


  in that case, isnt it that all men want to turn women into prostitute?


  and if true, why is prostitute a lowly breed...


  no no no... i love them all.... • 你分身都分好d ar


  邊有人用自己名吊自己ar
 • K_FOR_KEN

  如果你一句"你係錯"就覺得自己好岩的話


  那我覺得你母親大人生下你是ㄧ個大錯... • 你講我有咩錯ar QQ • 比人拎住個名係我錯???


  比人吊又係我錯???


  咁有咩係岩ar???
 • alias:K_FOR_KEN = Goldfish chai?


  Mr. Ken has always been using his Login to post • i agree • 我點同佢ar


  佢係魚又係鴨


  我係人wo • i just need to be appreciated and i am not bad...


  don't want to be too promiscuous if i sleep around for free.


  i am worth and i'd rather take monetary incentive
 • would K for Ken or 斯文仔 shut the fxxk up


  be a grown-up and talk like a grown-up


  this is for adults


  not idiotic no brain kids.... • thanks for your maintenance of order. • K_FOR_KEN 和 斯文仔 都係低能仔, 不知所謂

 • 好鬼正>>>>>>>>>>>>>


  如果你一句"你係錯"就覺得自己好岩的話


  那我覺得你母親大人生下你是ㄧ個大錯...


  重正>>>>>>>>>>>>>


  討論的過程中還要認錯
  K_FOR_KEN


  快d同QQ認錯啦, 唔認我就玩9死你~~ 哈哈
 • .pushed • 嘩...咩事咁激呀~ • 如果唔收錢就等於免費妓女


  咁咪全世界好多女人都係免費妓女?


  不過我諗反而最重要係個男人有無當自己同個女仔咩時當佢係妓女就真...


  我覺得佢比錢你就真係當你係囉...


  但我覺得出錢食飯...或者開房...買野送比你個感覺會無咁似(即使佢真係當你係), 咁如果個女仔開得價收得錢就一定係...

  我諗你個case, 佢當你係, 但你唔係咁諗, 不過你收既時候又有少少覺得係呢?


  如果係我我覺得佢比錢我我會幾嬲...因為佢當我係...咁你有無嬲先? 定覺得嘩..竟然有錢收都唔錯? 咁你會唔會諗住不如下次都收錢? • hmmm....i don't know too...


  i want to give him back money


  because it should not belong to me


  but he explain that why he give money not because he treat me like a prostitute but a girlfriend, he wants me to continue with him and don't want me to be poor. he wants me dress up better eat better and live better so he gave me money.


  then i really don't know...what do you think and what should i do


  am i a prostitute? • 你係hypothesis ?


  即係我覺得如果佢當你係女友


  又想你穿好食好住好


  咁佢可以陪你買衫, 送比你


  陪你食飯, 請你


  住得好?咁佢帶你去間所謂住得好既地方同你住囉...


  佢比幾多錢你? 令到你可以又住得好又食得好又穿得好先?


  如果只係幾百至幾千...都好難做到以上三樣啦~
 • 其實出來trade..唔理佢係乜野原因..收錢同人做..


  算唔算係妓女?

  只係高價同低價既分別吧.. • 我覺得收得錢就一定係妓女

  因為妓女既定義..


  我覺得就係一場交易= 男人用錢換女人同佢發生性行為


  辜不論佢地即使會有感情(假設)


  只要係用"錢交換"就係trade, 咁trade gal一定係啦

  如果個交易係無用正面既錢銀瓜葛應該唔算


  因為愛情都可以係交換性愛既方法


  如果咁都定義為妓女就實在太難界定啦

  最後:trade gal 個名以道明係妓女啦
 • 至於 ons ,我覺得就唔算妓女


  因為無金錢交易


  極其量只能當係性濫交(即使只發生一次)


  因為連人地係邊個都唔知就...


  咁係係性方便隨便咁解


  我覺得性濫交 = 對性觀念隨便


  不過我諗多數人會覺得性濫交係代表同好多人有性行為既意思


  所以其實個個人對唔同既稱呼都會多少有唔同既理解 • 性濫交=容易些當trade girl ma? • not hypothsis ah • 我覺得ONS都唔算妓女.......只係突然的衝動....or 你想同這條仔試下 • , replied @ 2008-05-01 5:41 pm

  性濫交=容易些當trade girl ma?


  <<

 • i met a girl here few months ago, the girl come to my home at nite and have sex with me, then i give her few hundred for taxi fee , it is money involved, is she prostitute? • Logically this sentense is correct 如果同人上床就有錢收既話就係妓女. You can assume it is based on obsevation and experience. But be careful of the assumption. If you give money to yr wife for family use n daily use and go to bed then is she 妓女?


  From your assumption it is correct.

  Then 唔收錢=免費妓女 this sentenes is incorrect.


  So it can explaint 唔收錢=免費男妓, or 唔收錢=免費XX


  Logically this sentense can be anything..

 • man, how was it?


  i m interested in your story


  did you request for the taxi fee?>


  or you initiate to give her such fee?