drink, i miss you, where you are? • 你知我好愛你,你係我唯一一個愛的人,

  但你已經唔愛我,

  我可以點樣唔想你,

  我就黎精神分裂,

  你還愛我嗎....

  喂....drink....

  你聽唔聽到....

  你係邊呀....  有冇人幫到我,我好辛苦..... • U're looking someone for drinks, right? • drink,係我女朋友,


  但佢已經唔係我啦,


  但我還好愛佢,


  我可以點做,


  我放手了,但好掛住佢,


  好希望佢有人回來...


  我係唔係好傻..


Log in to reply