Unbeliveable - LV 隨 時 變 國 貨 • LV 隨 時 變 國 貨 

  商 人 搶 註 商 標  1.2 億 出 讓

  國 際 頂 級 的 法 國 品 牌 LV ( Louis Vuitton ; 路 易 威 登 ) 隨 時 變 國 貨 ! 武 漢 寂 寂 無 聞 的 商 人 王 軍 , 利 用 法 律 漏 洞 , 成 功 搶 註 「 路 易 威 登 」 中 文 商 標 及 英 文 商 標 「 Louyi Veiten 」 , 並 取 得 手 袋 、 服 裝 、 鞋 類 等 的 外 觀 設 計 專 利 權 , 因 此 引 發 一 場 業 界 關 注 的 專 利 權 官 司 。 在 經 過 長 達 3 年 的 爭 奪 後 , 國 家 知 識 產 權 總 局 判 王 專 利 權 有 效 。 王 最 近 向 LV 開 出 聖 誕 通 牒 : 若 不 給 他 LV 武 漢 市 獨 家 經 營 代 理 權 , 就 只 有 用 1.2 億 元 取 回 專 利 權 。 否 則 , 聖 誕 過 後 , 將 推 出 國 產 LV 手 袋 。

  「 無 恥 ! 」 「 有 損 中 國 國 家 形 像 ! 」 有 網 友 不 齒 王 軍 的 做 法 , 但 也 有 很 多 人 大 表 支 持 : 「 外 國 人 就 是 這 樣 對 我 們 , 以 其 人 之 道 還 治 其 人 之 身 , 好 ! ! 」

  LV 一 向 是 國 人 至 愛 , 自 1992 年 進 駐 中 國 , 至 今 設 有 約 15 家 分 店 。 據 報 , 30 多 歲 的 王 軍 , 在 武 漢 經 營 時 裝 店 , 2002 年 開 始 研 究 中 國 商 標 法 , 發 現 商 標 管 理 是 實 行 一 標 一 類 , 共 45 類 , 每 類 都 需 專 門 註 冊 , 但 LV 在 中 國 僅 申 請 服 裝 、 皮 具 、 珠 寶 和 貴 金 屬 類 的 商 標 權 , 在 產 品 專 利 上 幾 乎 完 全 空 白 , 因 此 他 先 向 有 關 當 局 申 請 中 英 文 商 標 , 再 從 知 識 產 權 總 局 取 得 產 品 外 觀 專 利 權 , 涉 及 手 袋 、 旅 遊 、 禮 品 包 裝 等 。  聖 誕 前 不 談 判 立 即 投 產

  有 見 商 標 遭 搶 註 , LV 隨 即 在 2004 年 向 當 局 提 出 撤 銷 王 軍 的 專 利 , 但 審 議 3 年 後 卻 是 敗 訴 。 LV 今 年 又 再 度 捲 土 重 來 , 向 當 局 提 出 撤 銷 有 關 決 定 , 但 至 今 未 有 結 果 。 生 意 頭 腦 精 明 的 王 , 隨 即 在 上 月 初 主 動 向 LV 開 出 最 後 談 判 方 案 。 但 見 LV 遲 遲 未 答 覆 , 他 近 日 透 過 傳 媒 喊 話 : 「 我 是 尊 重 LV 這 個 頂 級 品 牌 , 才 沒 有 投 入 生 產 , 既 然 LV 遲 遲 不 表 態 , 等 也 沒 意 思 , 如 果 聖 誕 節 前 他 不 跟 我 談 判 , 節 後 就 會 立 即 投 入 生 產 。 」 國 產 的 路 易 威 登 售 價 只 是 法 國 LV 的 三 分 之 一 。  zoom

  王 軍 展 示 他 申 請 的 「 路 易 威 登 」 商 標 批 文 。  互 聯 網  zoom

  袋 上 的 商 標 及 圖 案 , 王 軍 已 取 得 外 觀 設 計 專 利 權 , 與 法 國 LV 幾 可 亂 真 。  互 聯 網  香 港 廣 州 財 團 有 意 投 資  zoom

  小 老 闆 王 軍 因 搶 註 LV 一 舉 成 名 。  互 聯 網

  據 悉 , 王 軍 取 得 的 產 品 外 觀 專 利 , 與 LV 正 在 中 國 銷 售 的 產 品 並 無 分 別 。 據 王 透 露 , 其 專 利 權 已 吸 引 香 港 、 廣 州 、 溫 州 等 眾 多 財 團 的 關 注 , 而 當 地 已 有 一 家 風 險 投 資 機 構 有 意 投 資 500 萬 元 , 要 求 授 權 將 有 關 設 計 用 於 服 裝 和 禮 品 上 。 王 說 , 如 果 LV 產 品 出 現 傳 統 的 圖 案 組 合 ( 如 ) , 就 是 侵 權 。 他 亦 已 向 武 漢 海 關 申 請 全 國 性 專 利 備 案 , 扣 押 LV 涉 嫌 侵 權 的 產 品 。

  不 過 , 內 地 熟 悉 知 識 產 權 法 的 律 師 孫 先 生 對 本 報 稱 , 若 LV 已 取 得 相 關 商 標 權 並 已 進 行 生 產 , 就 算 未 有 外 觀 專 利 權 , 仍 可 以 此 作 為 依 據 , 打 官 司 要 求 撤 銷 對 方 的 專 利 權 。 本 報 昨 日 未 能 聯 絡 上 香 港 及 內 地 LV 公 司 。

  廣 東 《 新 快 報 》 / 新 華 網 / 本 報 記 者 • 可能令佢無端端發達 • 日本中港台啲傻仔傻妹先死命買超貴膠袋嘅啫.


  人地啲鬼仔鬼妹,著件舊tee都好睇過啲人扮到隻野咁.

  點解? 健康加身型囉. • 題外話

  鬼仔鬼妹,著件舊tee都好睇....健康加身型<<<但最弊周街肥仔肥妹多到離曬譜,他日醫療數字驚人 • 題外話

  鬼仔鬼妹,著件舊tee都好睇....健康加身型<<<但最弊周街肥仔肥妹多到離曬譜,他日醫療數字驚人 • good • LV一早成為國貨


  全街既自由行同胞都係用LV, 都唔明港女咁中意LV • 羊群心理lor! • 呢個人都神經, 見到你LV英文名就知係假貨啦.

  佢只有中英文名專利, 都冇logo專利, 佢一生產. 比LV地告到破產都得. LV駛乜賣佢賬, 從來都有好多翻版啦, 多你一個唔多, 少你一個唔少.
 • 冇名師設計,冇乜人買