高薪女教師,會揀低薪男職員嗎? • 高薪女教師,會揀低薪男職員嗎?  我有一個朋友(唔係同事),係岩岩教書,我估佢應該都有 20k

  而我只係一個普通低薪職員,只有 10k

  而佢個條件都OK,但我條件就麻麻  咁佢會唔會考慮我呢個低薪男職員呢? • 搵10K一個月仲想學人溝女!?


  白痴.


  好似你呢D咁既垃圾港男唔死都無用,


  仲要留係度獻世!? • 多謝港女意見! • 係岩岩教書,我估佢應該都有 20k


  That means she is around 23-25 years old.. How o r u then?


  If you were around the same age as her.. I think that is not a problem at this moment!! If you think that 10K salary differece was a issue..Why don't u find a way to solve this problem..e.g "part-time" Improve urself inorder to get a better job? • 100%唔會.


  呢度好多女士都係咁諗,


  只不過無人夠膽入黎講出事實. • 你朋友人望高處都係好正常,但可能由相處而了解對方再一起都唔出奇

  要睇你自己積唔積極咯 • salary is not the determining factor to be together with a guy or not. Besides, 20K is nothing, and you can definitely catch up if you want. • CaymanS


  我比佢大幾年


  雖然我本身學歷唔太差,不過基於多方面(例如工作經驗等),我上極有限


  但佢就可以一路咁上


  始終覺得到時分歧仲更大

  依家日日都好夜放工,仲邊有機會pt


  而且唔想做到死咁囉,人生唔應該係咁嘛 • my situation is exactly like the girl you like. I'm a teacher who's around 23-25, earn about 20k a month and that's absolutely nothing. I hook up with a guy who earn 13k and i am crazy for him. Money is nothing, if you treat her well, she'll be moved. and pls don't generalise HK girls. I grew up in hk and i never put money as an issue to choose boyfriend as long as he's good and works hard to climb up the ladder. • TO the thread owner: "he's good and works hard to climb up the ladder."


  That is ur KEY stone man!!!and that is the answer to ur thread!! • What is the purpose of "climbing up the ladder"?


  To earn more money for women!

  How come the ladies always emphasize "never put money as an issue to choose boyfriend"!?

  Full of contradiction. • 雖然我本身學歷唔太差,不過基於多方面(例如工作經驗等),我上極有限

  how is ur 學歷?


  不過基於多方面(例如工作經驗等)? u mean u lack of 經驗?


  我上極有限!! what kind of job is it? • sorry for any miscomunication folks. What i meant by "climbing up the ladder" is being competent and strive for better state..and that does't neccessary link to terms of money. to me, i accept my future bf to earn less than I do as long as he's positive and willing to try hard. • are there any miss teacher here? • 不要灰心啦!我十年前出來工作時人工要比我的男朋友多一倍,當時仲試過要借錢俾佢,可能你覺得我老土啦,但我同得佢拍拖就視佢為結婚對像。之後佢轉過工,找到自己喜歡,能發揮的工作,到五年前我同佢結婚時,係因為佢有一筆花紅,先結得成婚,當時佢人工已經係我一倍,我反而因為讀大學借落一筆grand loan兼一些屋企問題,一個仙都儲唔到。依家佢年薪100萬+,係我三、四倍...層樓首期,全部都係佢攪掂,將來事,話唔定�赯嚏C

  我覺得好既女仔唔怕同你捱,但最少要俾人見到你係一個有大志,上進既人囉,老實講,現在有幾多人工不代表一切,但對將來無計劃,就好有問題。

  唔好以為老師呢行好易做,我都識得有�齯k仔教書既,讀書時已經好叻,好能幹,畢業啦,走去做老師,以為佢會好快升主任,點知做�髐Q幾年,都未上到主任位,唔係佢唔得,只係過去十年,教師個市都唔好,想轉工都唔易,如果做�髐Q年先轉,就更唔駛旨意上主任位啦!佢�囍P事同佢差不多年輕能幹,人�]又做多你幾年,又冇理由你個新仔。你話呢����,邊個會計到?跟住下一年,08-09年度,係沙士�鶡~出生既小朋友會入小一,你話��,當時邊有人敢生?跟住恐怕要大殺校,教書既隨時無得撈。

  你最好望佢捱得過,因為佢唔轉工,你都仲有希望,因為仲有一個好真既事實,就係教育呢行,好多人嫁唔去��,唔係話佢�]條件差,係因為接觸到既單身男士好少,男同事本來就係小數民族,其餘見到既來來去去都係家長,份工好彩既就朝七晚七,仲要帶埋返屋企做,唔好彩就九點都未放得工,除非佢好活躍外向積極,如果唔係想識到男仔都幾難。大把靚女一樣要做老姑婆...

  所以,有機喎,努力啦! • 低薪男職員,

  我覺得我應該要指出現實情況俾你聽.


  唔好俾樓上既人沖昏你既頭腦.


  佢地剩係識得話你人工唔夠人地高唔緊要,


  最緊要上進,諸如此類.

  車!呢D好聽既野係人都識得講啦,


  你要留心,個重點係個男人之後搵到年薪百萬,


  有能力自己買到樓.


  你得唔得?你估個個都可以搵到咁多?邊有可能?


  上進大哂呀?上進極都搵唔到年薪百萬就自動收皮吧啦.

  教育界多老姑婆又點呀?


  你係唔掂既,人地真係寧願一世做老姑婆都唔理你!

  我講野係好直,


  但忠言永遠都係逆耳既.


  信樓上既人講既野,盞害死你. • I am a girl and of cos know clearly about what girl wanted and think, its not one or two wordings can tell...


  pls send a email to uaaomm@yahoo.com.hk for details disussion. • i earn 25k qa month, still no gf....don't worry be happy • 我既重點一定唔係我老公現在有多少收入。正如我所說,我和他開始時他什麼也沒有,我也沒想過他之後的日子會有什麼,他有今天的成績,是他努力的成果,當然各人的際遇亦不同。沒有人可以保證一分耕耘會有一分收穫,但如果你不努力付出,難道個天會自動掉下來給你嗎?


  雖然我唔係好認同明燈既講法,但係不得不承認,一個男人如果唔掂,女人寧願做老姑婆都唔會揀你,但係咩�洏s做唔掂呢?淨係覺得自己一定唔得,自怨自艾,冇努力過而放棄就最唔掂!後生仔,邊個敢睇死你?與其在這裡講自己點唔OK,不如想想怎麼可以令到自己OK�灠�!做�鱄n做既事,唔得又唔會死既,至少俾自己死得眼閉...


  正面��,積極��,如果唔係,就不如唔好再想...


 • 低薪男職員,

  你一定要明白,


  重點唔係努力既過程,


  而係之後既成果.

  有成果的話(例如年薪百萬,獨力買到靚屋),


  邊個得閒理你個過程既點?

  如果剩係得過程,


  最後無成果,


  咁點呀?「過程」唔可以當飯食,


  可以當飯食既係「成果」!

  女人只係會強調「上進」,


  「上進」固然應該,


  但係迷信「努力既過程」可以幫你奪得芳心,


  簡直係天大既傻瓜,


  比女人玩死左都唔知點死.


  到時你就會相信,


  當你努力於「過程」既時候,


  女人揀唔揀一個男人係取決於「成果」.

  有D野,女人係唔會老老實實指出黎俾你聽,


  咁就由我話俾你知.


  切記我所講既說話. • 低薪男職員:

  之前既討論我有略睇


  都同意部份人想法,女方只會重視最後你上到乜野位和有幾多收入


  教師既可塑性實在太大啦,始終有一定學歷仲咁後生


  即使唔做教師做其他行業收入少.


  我唔清楚你做邊行,未來有什麼前途,so冇得預計

  單從收入黎睇,個高薪教師和你既成功機會好微


  除非係工作之外,你有另一方面長處使佢欣賞你啦,否則冇可能.

  而且一萬蚊收入,比上不足,比下有餘,話曬養到自己


  唔使靠女仔養我諗接受到既


  男人怕入錯行,唔係你自己想既

 • 有D野,女人係唔會老老實實指出黎俾你聽,


  咁就由我話俾你知.


  ...


  this is not true.


  it is not true not because 女人係唔會老老實實


  it is because 女人 will lie to themselves as well.


  such that they can have a higher moral.

  they might stay and marry with you if you 努力,


  however, if you cannot make it in 5-10 years.


  do not blame them that they change their hearts.


  cos by then , u will be blame of not 上進.


  the definition of 上進 is that u need to get 成果 in 5- 10 years • the best for you would be to concentrate in your career.


  work hard and think hard on how to improve your career.

  otherwise all effort are in vain.

  when u succeed, chasing girls are much easier.

  world is tough! • 多謝各位意見!

  可能聽得太多人講其他女仔


  其實我都幾認同「明燈」所講


  我唔會認為全部女仔都係咁,但大部份係囉(我知有部份唔係咁)


  大多女仔都係好現實


  就算唔係要你搵好多,但都至少要你多佢少少或者差唔多

  我亦認同上面位人兄


  你有上進心,佢會覺得你OK


  但如果等左幾年都無成果,就會覺得自己投資錯左


  結果都係一樣
  我真係相信有女仔係完全唔睇錢


  但,又有幾多呢?
 • 我係U grad,做Clerical,英文超唔掂,年紀唔係細


  我話我上唔到幾多,我有少少覺得係能力問題(英文唔得,又無技能)


  我自己都睇唔到會有咩前途

  好似pp個男朋友咁


  唔係無可能,但會有幾多個?


  我相信我唔會好似佢咁囉
  仲有,我見好似有人講到我已經同佢一齊


  其實我同佢唔熟,就會先有咁既顧慮


  如果佢已經同我一齊,我反而無咁驚,因為我相信有女仔唔係睇錢睇得咁重


   


 • Add Oil guy • 低薪男職員,

  Post this thread, You want to look down yourself and also find some others like 明燈 to tell you that you are deserved to be look down.

  So that's it? • 唔試下又點知自己追唔追倒人呢?


  我男友都低薪過我,咁我承認我都覺得佢上進係好重要。不過如果佢上進o左都係搵唔倒錢,我唔會介意。我要佢上進唔係為睇$$,而係睇倒佢會為我而好好努力。我覺得一個男人如果真係鍾意一個女人,就自自然然會俾心機做o野,令佢有更好o既生活,呢o的係男人o既擔戴。 • CAPEL


  我唔係 look down myself


  只係我自己本身對此有一套見解,想再聽下其他人意見


  睇下會唔會有好多人同我一樣見解,定只係好少人咁諗

  我知唔係所有女仔都現實,但現實唔係罪,亦有佢既理由


  而且就算我認為女仔唔係現賁都無用


  理論同實際係有出入的


  活在理論世界中,唔理實際情況係唔得既

  補充一句:我唔係一個好上進既人


   
 • 低薪男職員:


  常聽你用薪金和個女仔比較,硬要用弱項去比一定冇機會


  除左工作上,還未聽到你有什麼強項

  香港唔係只要上進就會發達,平凡是福,


  如果你份工安安定定養到自己,工餘有另一方面發展,向個女仔展示魅力相信會更易入手喎 • Agree with edenangela.


  我bf都搵錢唔叻,不過佢好鍾意音樂,好俾心機去學。一個男人全心全意投入一件事係好有魅力,理得o個件事係咪搵錢。
 • 我又唔係一定硬用弱項去比


  只係聽得太多「女仔好現實」呢樣野(人工方面) • 低薪男職員 replied @ 2007-08-29 12:05 am


  我又唔係一定硬用弱項去比


  只係聽得太多「女仔好現實」呢樣野(人工方面)


  ---------------------------------------

  好多女仔係咁,唔代表你對像個女仔都係咁喎


  有d女仔每個月買一個名牌袋,又唔見個個女仔都係咁


  我只知一個純粹貪錢既女仔,教書一定教唔長,


  除非轉做補習社啦就一定搵到快錢

  既然硬要用人工比,就一定冇得比,


  少過10k人工既人很多,照生存到


  等於自己審左自己死刑,勸你不如放棄唔好再諗 • 咁我又唔係審左自己死刑


  只係我個人唔做無把握既野


  如果一般女仔都係好現實,咁衰既機會就好大


  咁做乜要去送死呢? • 我係教書o既,我男朋友人工係我一半都無,不過,暫時,我同佢都相處得好好,我又無介意過人工呢樣野~其實你都唔洗諗咁多~ • 我搵唔夠10K but


  之前一個幼稚園miss 依家又同一個nusre 一齊


  大家冇問題,一樣好開心


  佢地唔係睇你有冇$$ 係睇你對佢好唔好


  又或者係埋一齊開唔開心


  係張床又唔係我話曬事 XDDD
 • 因為港男命賤,


  就算係送死都無乜野值得可憐的. • hk gal


  份工收入唔代表佢冇家底


  妳呢d叫眼淺 • 一個好女人..同你一齊時..會同你去捱

  但同時..你會唔會為左呢個女人而發奮 • 會架,


  冇野係冇可能架麻,


  問題係你承受到旁人既指指點點嗎


 • 點解你會同你男朋友一齊?


  佢人工少你咁多,同你一齊支出咪好大囉


  咁佢點生活、點儲錢呀? • 「咁我又唔係審左自己死刑


  只係我個人唔做無把握既野


  如果一般女仔都係好現實,咁衰既機會就好大


  咁做乜要去送死呢?」

  就算呢度個個女仔答你會介意你人工低,都唔代表你鍾意o個個一定會咁諗。


  鍾意人就要有勇氣去追人,就算衰o左都叫做試過嘛。


  總之你唔試就一定衰,試o既都仲有機會。 • nth replied @ 2007-08-31 12:59 am


  就算呢度個個女仔答你會介意你人工低,都唔代表你鍾意o個個一定會咁諗。


  鍾意人就要有勇氣去追人,就算衰o左都叫做試過嘛。


  總之你唔試就一定衰,試o既都仲有機會。


  --------------------------------------------

  同樣既問題我有問過過�


  佢只係避開個問題話'一般女仔'係咁


  而冇提過中意個女仔既人品係點,欣賞佢乜野

  既然係咁不如唔好追女仔啦


  反正係版主眼中,低薪高薪既女仔都好睇唔起人工低既男人 • 我都有相同處境, 但係我同佢既人工只係差三幾千蚊,


  但係人要變, 心要變, 完全唔關o個一萬幾千既事,


  太多外在因素影響一段關係.........


  你發奮, 你上進, 係為你自己, 而唔係為左黎同人地比較


  你升職加人工, 只係增加表面既吸引力, 唔係增加你既內涵
 • 低薪高薪既女仔都好睇唔起人工低既男人.

  呢個係事實. • HK Gal replied @ 2007-08-31 2:14 am


  低薪高薪既女仔都好睇唔起人工低既男人.


  呢個係事實.


  -----------------------------------

  無論低薪高薪既女仔,我諗冇邊個會中意冇志氣又一無是處既男人


  連自己優點缺點都唔去了解,對方中意d乜又唔查清楚,點學人追女仔ar? • 「無論低薪高薪既女仔,我諗冇邊個會中意冇志氣又一無是處既男人


  連自己優點缺點都唔去了解,對方中意d乜又唔查清楚,點學人追女仔ar?」

  無錯,男人窮唔緊要,但千祈唔可以一pat o野咁。


  錢無錯係可以解決好多現實問題,但如果個男人係我唔鍾意o既,佢有幾多錢都無用。


  你真係睇睇自己有咩優點可以追個女仔啦,淨係o係度諗自己低人工,你真係一世都追唔倒女仔。 • 缺點=無$

  優點=有自知自明 • 反正係版主眼中,低薪高薪既女仔都好睇唔起人工低既男人


  by edenangela
  咁我又唔係認定所有人都係咁


  只係聞說一般女仔都係咁,想聽聽大家意見