我的愛情故事 • 大家好,我想同大家分享下我既愛情故事 • 八年前,當ICQ仲盛行既時候,我就同其他好多人一樣,響網上識女仔,一黎自己當時怕羞,同埋自己當時識既女性朋友都大過我幾年,唯有用呢個途徑識女仔。

  有一日,我響ICQ遇上佢,起初其實都只為出黎當識多個朋友,我同佢傾得咁上下,就約佢出黎見面啦,仲交換埋電話添!當日約左佢響當時仲係新既新世紀廣場睇戲,我地果日睇"月亮的秘密",我第一眼見到佢,有種好特別既感覺,唔知點形容。睇之前我地去左food court食野,同佢一路傾計呀,發覺到一樣好特別既野,就係佢其中一隻牙係崩左少少,但望落我覺得幾得意既!跟住我地去左睇戲,我感覺佢當時睇完戲覺得有啲凍,所以我就問佢要唔要俾件衫佢著,佢當然話唔駛啦,跟住我地就完成左第一次見面....待續 • 其實我無相信過一見鐘情,但當果日我見完佢之後,我覺得佢個樣真係幾得(細個邊會顧個人品呀?)

  跟住我返到屋企就繼續同佢ICQ玩啦,我又問下佢點解隻牙會崩左架?佢個反應好詫異同問返我:妳咁都見到既?

  我覺得呢個女仔幾爽直呀!

  形容下佢當時個樣先:眼大大,曲髮,5呎3-4高啦,幾似當時仲未出黎,之後拍左個lavenus巴士車身廣告果個安雅架

  其實我都唔係好記得咩情況下我地就一齊左,不過我記得我當時同佢都係去行下街,食飯,影左一次貼紙相(間舖響銅鑼灣近香港仔綠van既,不過執左lu)....待續 • 老實講,我同佢一齊時間其實好短(大概一個月)

  但佢係我拍拖咁耐直到現在係最開心既時間! 當佢話同我分手時,我好傷心,我自己一條友走左去淺水灣對住個海勁喊(由細到大都未試過,而家諗番都覺得幾好笑 :-)

  其實我唔會直到今日都唔會忘記佢,如果有一天,我希望可以同佢一齊,不過我知道呢個機會好微,因為我知道佢有一個拍左拖三年既男友,雖然佢話無plan結婚....待續 • 我係呢度寫呢啲野,其實希望佢會有緣睇到我想講左好耐,但我無勇氣對住佢講既野! 我想講妳係我一生中最愛,如果將來有機會,希望可以同妳再做一次情侶,我相信我可以handle得好啲,就算無呢個緣份,我希望可以同妳做一世既朋友,我一定會記住妳既生日,一定有人同妳講生日快樂! to rabbit girl • push,俾下意見呀! • 兔女即係過左30...

  安雅都Out 左好耐...  "堅料"聽日先至畀你啦... • 你從什麼渠道知道佢有個拍左3年既男友??  佢地如果關係好好...你就唔好攪人.  如果佢家陣無拖拍...你可以約會下. 再問翻佢當初點解唔要你. 你可以食住上,話佢知你試過為佢對海嚎哭 (女仔會覺得好Sweet嫁!!).  要Show 俾佢睇你已經成長左 -- 再同你試下 -- 會有新一批歷險.

  PS. 可唔可以話我知8年前你係淺水灣喊0個陣有幾大聲??  你可以同個女仔講話你喊0個陣彷彿海浪都同你0的哭泣聲既聲浪呼應緊. • 其實我近幾日先SMS同佢傾開先知

  如果佢同男友好好,我都無理由咁做啦,只不過想表達下我對佢既愛遮

  講真,當時真係喊得好勁架,不過就唔係好大聲架啦! haha!

  如果佢睇到我篇野唔知會點呢? • 如果有個男人肯對我咁好,咁愛我就好啦... • To Ronald,  See...都話"對海嚎哭"係好好既Selling Point.  你介唔介意留你個 Msn 俾阿bong...  快0的磅水... • Litle Star, 我只係有感而發...唔係對所有男人都有興趣既 • To Bong,  都多謝你捧場.  你話"如果有個男人肯對我咁好,咁愛我就好啦..."

  ---> 或者有..你唔知嗜. • To Ronald,  講翻正題.  你仲有同佢SMS??  咁咪約佢出黎食飯...  係良好氣紛下..講出你為佢0係淺水灣所做既事 (好淡然咁講).  佢有感觸...你先至再講話0係好多年前已經0係網上Post 左個故仔出0黎.  千忻唔好叫佢上0黎睇, 如果唔係穿煲..知道你請鎗 (或者0係第個site先預先Post左再約佢食飯).  你可以話Post 個故仔出黎係為左 - 就算你永遠都唔知道我對你既愛有幾深, 我都想0係我生命入面有呢份愛既完整記錄... • 老實講,我真係唔知佢而家同佢男友好唔好!

  我始終覺得萬一真係佢因為我同佢男友分手,咁我咪好唔啱囉

  我都有問過佢點解唔諗住結婚(佢而家27歲),佢話男友無plan同埋佢話而家咁樣可以識下其他男仔咁囉

  其實我同佢分手後差唔多每年佢生日既12點都send SMS同佢講生日快樂架 • To Ronald,  可唔可以問0下你-佢係幾月幾號生日嫁??  你連續8年都send sms??

 • 佢8月5, 我9月4 • 我諗有5,6年都有俾SMS佢架

  不過佢唔會覆我囉 • 同你一個月就飛你,似乎你真係唔啱佢.8年黎你有咩改變 ??唔好怪直言,男人有時將愛情放响第一位都幾無男子氣慨. • 我無話要將愛情放係第一

  我不嬲都放工作第一,只不過我想講返我既感受

  同埋當時大家都細(19歲),大家想要既野可能唔同左 • 8 年喇,點解唔放自己一條生路 ??比自己一個機會,去結識下其他女仔? • 我有架,但還是覺得佢最好 • 佢可能最好,但佢要揾既人唔係你.對佢黎講你未必係好.佢同你一齊佢都唔會開心,

  咁點解你唔揾一個識欣賞你既人 ?? • 又唔想佢知,又post出黎  你都幾矛盾wor • 單靠真誠,專一係無用.要怪只怪你無實力..... • 其實出post係想抒發下我內心既感受

  佢知唔知唔重要呀

  同埋實力係重要,但兩個人要走埋一齊唔係講實力就得架! 同埋我想知你講既實力係咩先? 錢定係事業先? 有時啲野要講兩個夾唔夾同埋去唔去到個touching point可以大家走埋一齊架嘛? right?

  就算我唔同佢一齊,唔等於我唔可以鐘意佢呀! • 哩排個個都講個故事?扮感性

  呃飯食呀又? • 又唔好咁講,呢個page係講呢啲野架嘛!

  我又無咩企圖,何來呃飯食呢?

  又唔係無飯開! haha


Log in to reply