henry, 點解你要呃我, 你話過從來冇呃我, 但你一次又一次呃我, 我對你好失望, 而家開始, 我唔會再搵你, 我對你已經冇希望, 已經死心


Log in to reply