3p真係好好玩,好刺激!仲記得第一次同我老婆玩3p係喺泰國,果次大家都玩到好滿足。 未結緍前我老婆經已跟之前幾個男朋友有過性關系,每次聽見她說過去的性經驗已很興奮,但親眼看見原來仲刺激添;尤其係喺佢陶醉喺高潮來到時又不敢放盡,含羞答答的樣子。