<除 夕 倒 數 完 , 男 友 提 分 手 , 少 女 含 恨 自 盡> -- 點解呢D男人明知要同人分手, 又會同人地去玩既??!!

 • 唔通係講緊"窮人"?? • 講緊" 蘋果日報 " 頭條!! • 唔通果個女仔係"窮人"既女友?

 • 諗住分手前想倍多條女一次想佢開心d啫

  倍又錯, 吾倍又錯, 低妳往班港女冇人要!! • 諗住分手前想倍多條女一次想佢開心d啫 ?

  分手分得咁偉大


  真係難為你囉

 • 甘分手前睇埋通聖擇埋日好冇?

  比人飛果d自己儉討下啦~ • 係 "陪" 唔係 "倍" 呀 ~

  連咁普通既字都搞錯,唔怪得你班港男搵唔到好女仔,


  要北上搵d 擺明貪你係港人身份既女仔。 • 成班無料港男,錢又無,才能又無,唯有靠住個港人身份證,北上擺下款,

  搵d 擺明唔係同你講感情,不過係睇住你個港人身份黎睬你既女仔,

  重以為自己好巴閉,真係好笑! • haha

  I am just another high school dropout who has never laid his feet on an UC campus. Feel better now huh...BlTCH? • 路人


  分手唔係要睇通勝


  不過係咪一定係d大時大節分手呢


  要檢討都要雙方面


  唔係單方面


  ok • 完全唔理別人感受,就係好似「路人」你�鑨��鴾H,做你女友真該煨! • 哈哈!

  唔單只無料、無錢、無才能,最弊既,係連人品都無,淨係識得飛粗口,

  好似你呢一班人,想搵到個好女仔 ????? • 路人跟本都唔會有機會有女比佢飛


  佢連女都溝唔到


  見到人咁咪幸災樂禍囉 • 係she 度,成日話港女點衰點衰,國內d女仔點好點好果班港男…

  你留意一看,佢地通常係四無:無品、無料、無錢、無樣!

  唯一有既係: 港人身份證!

  佢地就係靠住張身份證,北上耀武揚威,識果d 極恨落黎香港,

  認為衰極都有綜援金可領果d 女仔。

 • GET A LIFE PEOPLE~ • kiss yr ass • 我唔明白點解有一些男人會甘偏激..咩topic都可以拉到港女身上.做男人要有胸襟,面對事情要客觀一點.並非每一個香港女人都是港女.

  單從新聞去看,我地有好多地方都唔清楚,為咩事分手呢?我地無辦法判斷誰是誰非.點可能推個問題去港女身上.我都覺得男女相方都有問題.男方分手無需要揀一月一日.女方亦無需要要生要死,分手固然係傷心,但自己都唔愛惜生命,又有邊個會愛惜你.

  講返正題..玩完先分手可以有好多原因


  1)可能想她開開心心步入2007年(可惜男方唔夠細心,無想到她分手後的感受?)


  2)男方想有人陪他自己過新年,玩完就分手


  3)新一年分手,想大家都有個新開始?

  哎呀..諗唔到喇~ • 深 圳 「 包 二 公 」 港 婦 被 殺

  【 本 報 訊 】 一 名 香 港 婦 人 在 有 「 二 奶 村 」 之 稱 的 深 圳 羅 湖 湖 貝 新 村 , 租 下 單 位 包 養 比 她 年 輕 十 載 的 男 子 , 實 行 「 包 二 公 」 , 較 早 前 , 港 婦 與 「 二 公 」 疑 因 金 錢 問 題 發 生 爭 執 , 混 亂 中 港 婦 遭 亂 刀 刺 斃 , 兇 徒 事 後 逃 去 無 蹤 。 直 至 近 日 港 婦 屍 體 發 臭 , 案 件 才 被 揭 發 , 公 安 現 正 追 緝 兇 徒 歸 案 。

  慘 遭 殺 害 的 香 港 婦 人 , 36 歲 , 消 息 稱 , 女 事 主 已 婚 懷 疑 深 閨 寂 寞 , 早 前 經 常 與 其 他 女 性 朋 友 北 上 消 遣 , 其 間 認 識 了 一 名 約 26 歲 的 俊 俏 哥 兒 , 並 發 展 了 一 段 建 築 在 金 錢 上 的 戀 情 , 女 事 主 並 在 羅 湖 的 湖 貝 新 村 租 了 一 個 單 位 , 實 行 包 二 公 , 每 逢 假 日 便 北 上 幽 會 。 消 息 又 稱 , 這 位 被 包 養 的 俊 哥 原 是 東 北 人 , 幾 年 前 買 了 一 張 湖 南 戶 籍 的 假 證 件 , 到 深 圳 工 作 。

  消 息 續 說 , 女 事 主 日 前 又 返 回 湖 貝 新 村 會 情 郎 , 其 間 她 發 現 家 中 電 飯 煲 發 生 故 障 , 於 是 拿 到 地 下 一 間 電 器 店 修 理 ; 幾 日 後 , 電 器 店 東 見 女 事 主 遲 遲 未 有 到 來 取 回 修 理 好 的 電 飯 煲 , 於 是 拿 電 飯 煲 到 女 事 主 家 中 , 準 備 交 還 給 對 方 及 索 取 修 理 費 , 但 他 拍 門 良 久 未 有 反 應 , 其 間 又 嗅 到 陣 陣 惡 臭 從 屋 內 傳 出 , 擔 心 有 事 發 生 , 於 是 前 往 通 知 公 安 查 看 。

  屍 體 腐 爛 已 死 去 多 時

  公 安 人 員 到 場 叩 門 沒 有 反 應 後 , 便 破 門 入 屋 , 但 大 門 一 開 , 各 人 赫 見 女 事 主 倒 斃 地 上 , 屍 體 已 開 始 發 脹 腐 爛 , 估 計 死 去 已 一 段 時 間 , 經 檢 查 後 相 信 她 是 被 亂 刀 刺 斃 , 現 場 留 下 的 血 污 亦 已 乾 涸 。 公 安 人 員 經 與 街 坊 了 解 , 發 現 女 事 主 租 下 此 單 位 包 二 公 , 但 二 公 則 不 知 去 向 。 由 於 案 發 前 有 鄰 居 在 深 夜 聽 聞 該 單 位 傳 出 爭 吵 , 男 方 曾 喊 叫 女 方 「 快 回 去 拿 錢 、 回 去 拿 錢 」 等 說 話 , 公 安 懷 疑 該 名 二 公 因 金 錢 殺 人 後 逃 去 , 現 正 展 開 追 緝 。


 • 時移世易港女北上搵食

  12/10/2006


  文: 葉飛

  從前只有內地女子來香港當娼,但時移世易,最近竟有香港女子赴上海當小姐,而且,據說頗受客人歡迎,因為到底是來自「亞洲國際大都會」。「我的上海朋友告訴我,這�埵陪輕鋮茠漱p姐的時候,把我嚇了一跳,以前只聽說內地小姐到香港搵食,怎能想像竟然會有港女來上海當小姐?」長駐上海的港人阿港說。 他表示,當時朋友還問他,想不想試試,但如果他要試的話,則要扮成是內地人,因為這些小姐只接內地客,不願意接香港客人。

  阿港表示,他會說上海話,加上樣子有幾分似外省人,扮上海人應該沒有困難,在好奇心驅使之下,便叫朋友安排。結果當晚,他在朋友的帶領之下,到達一家會所,所謂會所,其實是酒吧的形式,但場內設有卡拉OK房。在卡拉OK房中,一位媽咪帶了幾個小姐進來,「那個媽咪也是香港來的,不過,她祖籍是上海,所以能操流利上海話,小姐則是她由香港帶來。」阿港表示,幾個小姐樣子都不錯,比起在香港夜總會見的「陀地妹」要漂亮得多,之後他挑了其中一個叫阿雪的小姐陪坐。

  「其實我最初都懷疑,這些會不會是假扮的香港小姐,不過交談之下,便知道她們真是來自香港。」阿港說。

  原來,他扮作上海商人和阿雪交談,說的是帶上海口音的普通話,向阿雪表示自己曾經在香港停留過長時間,並和她談起香港的情況。

  「她的普通話真是十分普通,不鹹不淡,但說起香港的情況卻頭頭是道,問她一些只有香港人才知的問題,她亦能一口說出。」

  他表示,傾談之下,知道阿雪她們是以旅遊身份到上海,她自認在香港讀書成績不好,曾經做過Sales推銷化妝品,但收入不穩定又辛苦,後來,認識了現在的媽咪,在她游說之下,索性到上海來拋身搵食。 阿港開玩笑稱,過去只有內地小姐到香港當娼妓,怎麼她們現在倒流?在當地又受不受歡迎呢? 阿雪表示,她最初也有這個疑問,但想不到她們在上海生意不錯,「像你不也是對我們香港女子有興趣?」她反問阿港。結果,阿港帶她到酒店開房,「想不到她的服務相當不錯,技術又好,我們玩了多個招式才完事。但收費則不便宜,要二千元過夜。」阿港表示。

  在內地賣淫一向屬違法,所以香港女子到內地賣淫,其實也一樣是犯法,一旦被捕,可能會比當地的小姐罰得更重。另外,根據內地法律,香港人在內地工作也要報稅,及取得工作證,就算不被控告賣淫,也同樣觸犯了內地的勞工法和稅務法。 • 港女北上最先一步:

  酒吧, 的士高; 一般港女未壞之時都是由朋友帶去蒲大陸的酒吧又或的士高, 當中由恐龍級到索女刀有. 而此類場所之中也是最先流行鴨仔的地點, 仲要係收費幾高架.

  第二步, 中央屠宰場....[即大型娛樂場所式的會所]. 因為招呼男女賓而令不少人認為此類場所正經架.....誰不知當中為雞鴨鵝集中地, 行內稱之為中央屠宰場[大小通吃]....架架架.

  第三類, 足浴及大型按摩桑拿. 一家大細都去得, 在各方面都可以落台, 但當中的玩意一樣男盜女娼乜都有架........唉.

  第四類, 舞廳[外表正經果種教跳舞], 報紙有講臭不作細說了.

  有網友提及男人返去叫雞, 為什麼女人不可以去叫鴨. 當然可以啦....現在在深仔周不時見到老豆拖住個女及阿媽家姐拖住個仔......非常有趣.

  好啦.....問題出現了, 為什麼男人出去叫雞有諸多性病呀, 道德呀等等.....好似未有人想過女人叫鴨一樣有此問題, 而且危險度比男人更多更大.......!


  ~>性病, 皮膚病, 愛滋等.

  另一個問題, 女人[港女, 師奶]她們會沉嗎.....? 答案非常肯定地告訴大家....會, 仲要比男人要高及死心眼.


  ~>家庭, 兒女.....唉

  仲有臭係好多女女在大陸吃虧後一般刀啞子食黃連, 人財兩失.....而家報紙佬做緊野......嘿睇下爆邊一位啦.

  嘿嘿....各位仁兄, 在處理此類問題之時要非常小心啦. 大家如有其他補充可以在此提供及討論, 也歡迎大家去其他網討論及引起關注.
 • 我唔明白點解有一些男人會甘偏激..咩topic都可以拉到港女身上.做男人要有胸襟,面對事情要客觀一點.並非每一個香港女人都是港女.

  單從新聞去看,我地有好多地方都唔清楚,為咩事分手呢?我地無辦法判斷誰是誰非.點可能推個問題去港女身上.我都覺得男女相方都有問題.男方分手無需要揀一月一日.女方亦無需要要生要死,分手固然係傷心,但自己都唔愛惜生命,又有邊個會愛惜你.

  講返正題..玩完先分手可以有好多原因


  1)可能想她開開心心步入2007年(可惜男方唔夠細心,無想到她分手後的感受?)


  2)男方想有人陪他自己過新年,玩完就分手


  3)新一年分手,想大家都有個新開始?

  哎呀..諗唔到喇~

  by 小康女

  小康女妳都幾cute :) • -- 點解呢D女人明知要同男人分手, 又會同人地去玩既? • ^_^ ,

  你識唔識字架? • haha,


  十分認同你!

  我相信呢度咁憎恨港女既男性都係未試過同香港女仔拍拖既蟲蟲~


  佢地因為溝唔到港女所以將愛變為恨, 哈哈 • haha講得好!!! • by 老姑婆 凸 (* ▽ *) 凸 - 01/02/07 23:02 • 親愛的倪震先生:

  我是你的忠實支持者,由求學時的「三個寂寞的心」、《YES!》,到現在的《絕情穀》、專欄〈絕頂愛情〉,都是我日常的精神食糧。


  我三十歲了,三年前和拍拖八年的男朋友同居,公一份婆一份,每個月收入也有六位數字,在地產低潮時夾份買了樓,男朋友又對我千依百順,一切都好像很幸福,我們已經計劃,今年就結婚。


  可是,去年年底,我男友開始有古怪,常藉打高爾夫球為名北上,有時整個週末不見人。吵了無數次,他終於承認了,他在深圳布吉包了二奶。他又說,他照顧的不是妓女,是好人家的女孩。


  他說他仍然喜歡我,但我要他跟那大陸妹一刀兩斷,他又面有難色。最後,我把他趕了出去,不許他回家,他只有在外面租了個酒店式住宅。我們有聯絡,但我堅持他一天不和大陸妹劃清界線,都不會讓他回來。我知他仍有回深圳,現在,他不用再扮打高爾夫球了,他整套球桿,都還在家�堙C


  Joe,我今天沖涼,望著鏡�堥盂r的自己,我還是很漂亮啊!我的身材一點沒有走樣,一塊多餘的肥肉都沒有。論樣貌,我也是靚女一名,做的又是專業的工作;生活、又有品味。我相信,我男朋友最後一定會回到我身邊。那大陸妹,只能迷惑他一時,總不成,他會和她結婚!


  問題是,我應該等他多久?還是,不原諒他,乾脆分手算了?希望,你可以給我一點意見。

  永遠支持你的


  玫瑰

  親愛的玫瑰:

  以下的一些數字,可能會引致妳,和一些女讀者情緒不安,敬請留意。


  去年,香港有三萬二千對新人結婚,有兩萬人,是領了「寡佬証」娶國內女子的。


  香港適婚的女士又比男士多,適婚的女士有一百二十萬,適婚的男士只有一百萬。


  根據統計推算,這一百萬的男士,只有三十萬會娶本港的女士為妻。結果,就是有九十萬的香港適婚女士會嫁不出去。


  除非,她們往國內或外國找老公。


  可是,港女嫁內地男士的數目不多,我們在適婚男士的市場上,出現了嚴重的貿易赤字。


  玫瑰,不要怠慢呀。妳男朋友,很容易,就會成為那兩萬個出口新郎的一個。我明白,妳們一向是天之嬌女像妳這樣有才有貌又自愛的,更是「皇帝女,唔憂嫁」。但,俱往矣。時移世易,國內的女孩子,已不是價廉物美那樣簡單,而是真正比香港女孩子具競爭力,具吸引力。


  大批的香港適婚男士投向國內的溫柔鄉,本地市場供應不足,形成了「大散戶市」。條件再好的女孩子,都只能把要求下調。男士們都知道,今天,只要我們是三十五歲以下,月入五萬以上,四肢健全,有眼耳口鼻,未婚,在情場上已是無堅不摧,予取予携,夢般的女孩子也轉瞬便追到手。


  玫瑰,要學懂尊重敵人呀。要知己知彼,更要知恥近乎勇。這是一場殘忍的戰爭,兵臨城下,妳可以坐以待斃,可以死守,也可以反攻。


  三代富貴的兩位霍公子,追不起香港女明星嗎?香港女明星不漂亮嗎?為甚麼會是郭晶晶,章子怡呢?為甚麼不是新一代的朱玲玲呢?香港女孩子再不學懂吸收國內女孩子的長處,來結合自己的優勢,將會輸得很慘,很慘。孤芳自賞,最後,會變成自慰。


  玫瑰,妳赤裸美麗的身體,對我一定很有吸引力,因為新鮮。但可惜,我不會娶妳。我勸妳,還是積極點,虛心點,爭回妳的男人吧。

  倪震
 • 港女=未知大陸效應的無知女子

  倪 震 :「 網 上 所 講 港 女 , 不 是 指 香 港 所 有 女 仔 , 專 門 指 未 知 中 國 大 陸 發 生 咩 事 的 女 仔 , 應 該 有 一 半 人 。 她 們 是 無 知 的 一 群 , 仍 然 未 知 危 機 所 在 … … 」 一 下 子 跟 先 前 正 經 八 百 的 他 大 有 不 同 , 「 有 一 半 香 港 男 人 上 大 陸 結 婚 , 即 係 話 有 一 半 女 士 無 男 伴 , 家 女 士 有 姿 色 已 不 值 錢 , 要 做 個 好 女 仔 。 」

  要懂得溫柔

  要 抓 住 香 港 男 子 的 心 , 就 要 學 識 溫 柔 , 「 香 港 的 女 仔 被 寵 壞 了 , 恃 住 靚 就 不 可 一 世 , 溫 柔 幾 乎 絕 , 佢 只 識 得 嗲 , 但 嗲 是 好 低 級 , 所 以 第 一 步 要 學 識 溫 柔 , 溫 柔 從 心 出 發 , 事 事 以 大 局 為 重 , 要 忍 讓 、 體 貼 、 細 心 等 。 」 說 到 這 , 倪 震 更 加 強 語 調 , 「 溫 柔 可 以 令 陰 陽 調 和 , 針 要 兩 頭 利 , 除 了 溫 柔 還 要 學 謙 卑 , 面 對 內 地 強 敵 , 要 幾 有 身 材 都 有 , 要 咩 樣 有 咩 樣 , 靚 過 香 港 小 姐 , 香 港 女 生 仲 未 識 驚 ? 」

  倪震
 • 成班無料港男,錢又無,才能又無,唯有靠住個港人身份證,北上擺下款,

  by haha - 01/02/07 18:08

  係"張"唔係"個"呀 ~

  連咁普通既字都搞錯,唔怪得你連北上都搵唔到人要,要上she潑婦罵街,宣泄你既"老姑婆內分泌失調竭斯底裡症候群"啦。

  hahahaha ~ • 哈! 你又知我北上? 你又知我要搵人?

  你話我潑婦罵街? 咁你呢一班無料男係 she 度又做緊d 乜野?

  是你們先罵港女呢樣果樣,是你們先狗男亂吠!

  你們花那麼多時間在 she 罵港女,你們一篇又一篇的咒罵之言…

  你們不花時間去發展自己的事業,卻用了那麼多時間去踩港女,


  還洋洋自得,自以為醒,真使人作嘔!

  我不過回應了幾句,就是潑婦罵街!

  那麼你們這一班狗男不停的在 she 漫罵港女的又算是甚麼?

  唔該你地有番一d 廉恥! • 如果你們真的那麼睇唔起港女,無問題,人各有志,


  你地咪實行你地既理想,北上搵靚女囉 ~

  只怕你地一邊用某一個 alias 鬧港女,另一邊又用另一個 alias 黎識港女…


  咁樣做,簡直係人格分裂,精神錯亂! • TO : :)

  點解話我cuite? 是我思想單純嗎? :P

  ~~~~~~

  唉...成日都講港女..好討厭...~_~"我覺得這裡的男人很沒風度...很主觀!我身邊卻沒有這樣的男人.....這樣偏激的港男,通常只在留言版出現.. • 小康女

  同意!我認識的男性,都不是這樣的,都很有教養。

  所以,在 she 見到的這一班狗男,真使人大開眼戒! • To Haha

  我成日覺得如果男人甘計較,唔好得去邊..他們有權利喜歡內地女性..但就算他們真的覺得港女是這樣差勁,亦沒必要這樣講港女...這是沒有風度的行為..

  初初我會覺得angry,但漸漸發現他們只是偏激的一小群,所以可以不理... • 小康女

  我倒與你有點相反!

  初初我不理會他們,所以那時懲戒男的版我也沒有怎樣看,


  反正講黎講去都係果三幅被,沒有甚麼新意…


  都只不過是一個小男人尋找一個此他更小的女人的故事。

  但,我不大喜歡在一些我會留言的版也見到有人無啦啦便漫罵港女。

  你班狗男要罵,便自己開線,打正旗號去罵,起碼我不會入去看。


  但你們不應在人家的線內無情情便罵起上來,


  這完全是較八婆更八婆的做法!

  既看不過眼,我便回應幾句而矣! • 嘻嘻! she一開版就開始有罵港男的topic,邊個罵邊個先?

  咁你又知國內女士貪身份先嫁港男? 每年20000幾人你問過曬嗎?

  罵港女,不代表就不會發展事業. 我們就是能兼顧,吹嗎?

  講alias,你夠用alias,咪有口話人冇口話自己.港女!

  身邊男人梗係就住你啦! 兜口兜面唔通鬧臭你麼?

  有碗話碗,與風度不風度沒有關係. • 講alias,你夠用alias,咪有口話人冇口話自己.港女!


  ----------


  乜我依家話你地好用 alias 咩?

  我從無話過你地唔好用 alias 啵!

  唔該你睇清楚我寫既野,然之後先至好回應!


  -----------


  這些是我寫的:

  只怕你地一邊用某一個 alias 鬧港女,另一邊又用另一個 alias 黎識港女…


  咁樣做,簡直係人格分裂,精神錯亂!

  唔該你睇清楚我既重點係乜野!


  --------

  最後,我唔會同你地多講喇!

  總之,要講既就係咁多,我唔想再o徒時間係你呢一班人身上!

  你地最高興的,不是知道真相,而只不過引起罵戰!

  而這,我覺得很無聊! • 我倒想知道你的所謂事業發展得如何。 • 以你的邏輯來說,haha亦只是有碗話碗,與潑婦罵街沒有關係。 • Silky

  曾灶財夠話自己係九龍城皇帝啦!

  D 人係要吹水,講乜都得架!

  所以我都費事深究 lu ~ • 有雞先定有雞蛋先? • 乜我依家話你地好用 alias 咩?

  ---------------

  我意思是你都可能一邊用alias鬧人,一邊用另一alias溝人!


  唔該你諗清楚我寫既野,然之後先至好回應!


  有口話人無口話自己的港女!
  最後,我唔會同你地多講喇!


  總之,要講既就係咁多,我唔想再o徒時間係你呢一班人身上!


  你地最高興的,不是知道真相,而只不過引起罵戰!


  而這,我覺得很無聊!

  ---------------

  你現在又講?
  以你的邏輯來說,haha亦只是有碗話碗,與潑婦罵街沒有關係。

  ---------------

  有人話有關係? • 有雞先定有雞蛋先?

  ------------

  一係咁, 以後我見親she有任何鬧港男的topic, 我就有權鬧返港女, 點? • . • 殺入豪宅會所 攬腰掃背挑逗


  北鴨伴舞逗師奶上床

  【專案組報道】社交舞在香港近年大行其道,由於本地的男舞伴供不應求,一些辦舞團體覷準習舞女士的需求,特別從深圳引入男舞蹈師來港,安排在豪宅會所伴舞及��舞,豈料個別舞蹈師竟與習舞的港婦發展不倫關係,更懷疑涉及金錢交易,有會所會員投訴這些「過埠舞師」恍似「速遞北鴨」,令會所烏煙瘴氣,儼如怨婦俱樂部。


  其中一個疑遭「速遞北鴨」入侵的豪宅會所位於九龍區。據悉,一個辦舞團體長期租用會所闢作舞池,主攻屋苑的住家婦女,入場收費每位五十元。

  每日30人 深圳專車來港


  該團體每天中午安排二、三十名舞蹈師坐專車由深圳來港,提供個別伴舞及��舞服務,當女客挑選合眼緣的舞蹈師後,須代付入場費,另支付他們伴舞費,包起舞蹈師作私人服務。

  據了解,一些內地舞蹈師會乘�韟鬈R期間,與女顧客身體接觸,再施以甜言蜜語,伺機提出可提供性服務,價錢由數百元至一千餘元不等,由兩人自行協商,個別港婦難抵誘惑,一舞跳畢便已雙雙離開會所,往別處談心。

  本報記者在場觀察所見,前來跳舞的港婦,年齡由五十來歲至七十歲不等,反觀來自內地的男舞伴們,平均只是二十來歲至四十多歲。雖然年齡有差距,他們跳起舞來沒有半點隔閡,熱情奔放,男舞伴們對這批學舞婦女服侍細心周到,出入為她們拉�窗A盡顯男士風度,又會聆聽她們訴說心事。偶有師奶情緒高漲,上台高歌一曲,他們亦不忘殷勤地上前攙扶�韝W落台。

  場內設有茶舞及夜舞兩個時段,茶舞由下午一時至六時,夜舞則由晚上七時至十二時,但見個別師奶只跳了一陣子,便與男舞伴雙雙離開。本報記者跟蹤其中一對男女,發現他們朝附近一間五星級酒店方向走,期間兩人挽�韝煻u,男舞伴不時攬腰撫摸身旁師奶的背部,極為挑逗,又主動替她挽手袋,態度親暱,猶如一對戀人。

  爭鴨大打出手 居民投訴


  本報記者轉移向另一位年約三十歲的男舞伴查詢收費,他連忙遞上一張印有港深兩地聯絡電話號碼的卡片,介紹茶舞的伴舞收費為四百元,夜舞收五百元,他還露骨的暗示:「除�}呢個會所,只要喜歡,咩地方都會去�飽I」

  不少會所會員對於個別師奶與男舞伴的曖昧關係看不過眼,索性以「北鴨」稱呼舞蹈師,女會員Ann(化名)氣憤地說:「會所內有補習社,仲有好多兒童設施,經常有大批小朋友�陲蛌情A但�陛y北鴨』竟然可以在眾目睽睽下,同�偭鴾茩諨諤琝琚A畀心智未成熟�葡虒竷J見到,都唔知點算!」

  另一名會所會員陳太(化名)更無奈地說:「有次見到兩個闊太為�}隻鴨,�陲蚺j打出手,更有人爭風吃醋互相破口大罵,侮辱對方,仲話佢唔會鍾意你……搞到成個會所烏煙瘴氣。」

  一批會所會員忍無可忍,早前派代表向九龍城區議員馮競文投訴,馮競文擔心這種有傷風化的事情會間接衍生家庭問題,促請當局加強監管會所的運作。 • 師奶港女深仔熱蒲點及眾兄注意事項.


  近期熱門話題為港女北上, 小弟有多少資料為大家提供一下, 希望有所幫助亦為一笑.

  港女北上最先一步:

  酒吧, 的士高; 一般港女未壞之時都是由朋友帶去蒲大陸的酒吧又或的士高, 當中由恐龍級到索女刀有. 而此類場所之中也是最先流行鴨仔的地點, 仲要係收費幾高架.

  第二步, 中央屠宰場....[即大型娛樂場所式的會所]. 因為招呼男女賓而令不少人認為此類場所正經架.....誰不知當中為雞鴨鵝集中地, 行內稱之為中央屠宰場[大小通吃]....架架架.

  第三類, 足浴及大型按摩桑拿. 一家大細都去得, 在各方面都可以落台, 但當中的玩意一樣男盜女娼乜都有架........唉.

  第四類, 舞廳[外表正經果種教跳舞], 報紙有講臭不作細說了.

  有網友提及男人返去叫雞, 為什麼女人不可以去叫鴨. 當然可以啦....現在在深仔周不時見到老豆拖住個女及阿媽家姐拖住個仔......非常有趣.

  好啦.....問題出現了, 為什麼男人出去叫雞有諸多性病呀, 道德呀等等.....好似未有人想過女人叫鴨一樣有此問題, 而且危險度比男人更多更大.......!


  ~>性病, 皮膚病, 愛滋等.

  另一個問題, 女人[港女, 師奶]她們會沉嗎.....? 答案非常肯定地告訴大家....會, 仲要比男人要高及死心眼.


  ~>家庭, 兒女.....唉

  仲有臭係好多女女在大陸吃虧後一般刀啞子食黃連, 人財兩失.....而家報紙佬做緊野......嘿睇下爆邊一位啦.

  嘿嘿....各位仁兄, 在處理此類問題之時要非常小心啦. 大家如有其他補充可以在此提供及討論, 也歡迎大家去其他網討論及引起關注.
 • Good topic ! Please fight. • 我冇睇以上既回應, 我淨係覺得男女關係係大時大節要處理得好小心, 而呢次個男主角真係大不濟, 同人玩完去完倒數就話分事, 做戲都冇咁曲折啦!點解都講唔通! • 成班無料港男,錢又無,才能又無,唯有靠住個港人身份證,北上擺下款,

  搵d 擺明唔係同你講感情,不過係睇住你個港人身份黎睬你既女仔,

  重以為自己好巴閉,真係好笑!

  by haha - 01/02/07 18:08

  AGREE


Log in to reply