bb冬天唔使日日沖涼? • 我每日都會幫bb沖涼, 但唔知係咪天氣凍, bb皮膚愈來愈乾, 而家塊面紅卜卜, 搽左潤膚膏都有咩改善, 朋友叫我冬天唔使幫bb日日沖涼, 會愈洗愈乾, 係咪真架? • 係架, bb活動量唔大, 唔會咁易出汗, 所以一個禮拜沖2-3次就ok • dodo said:

  係架, bb活動量唔大, 唔會咁易出汗, 所以一個禮拜沖2-3次就ok

  有時係因為媽媽驚bb會凍親, 水溫調較得太熱, 都會洗走皮膚油脂, 咪會搞到越來越乾 • yauwing said:

  dodo said:

  係架, bb活動量唔大, 唔會咁易出汗, 所以一個禮拜沖2-3次就ok

  有時係因為媽媽驚bb會凍親, 水溫調較得太熱, 都會洗走皮膚油脂, 咪會搞到越來越乾

  油脂係可以保護皮膚表層, 所以都要揀返隻溫和嘅沐浴露, 可以減少水份流失, 保持皮膚滋潤 • xixi said:

  yauwing said:

  dodo said:

  係架, bb活動量唔大, 唔會咁易出汗, 所以一個禮拜沖2-3次就ok

  有時係因為媽媽驚bb會凍親, 水溫調較得太熱, 都會洗走皮膚油脂, 咪會搞到越來越乾

  油脂係可以保護皮膚表層, 所以都要揀返隻溫和嘅沐浴露, 可以減少水份流失, 保持皮膚滋潤

  bb皮膚好脆弱, 唔適合用鹼性沐浴露, 好易會刺激皮膚, 我bb用緊個隻喜寶沐浴露, 性份較溫和, 可以減低敏感, 仲有陣杏仁香味, 幾舒服


login to reply
 

looks like your connection to she.com messageboard was lost, please wait while we try to reconnect.