「 淫 照 」 風 波 【 嚇 窒 老 細  阿 嬌 失 千 萬 合 約 】

 • 自 1 月 27 日 在 網 上 流 出 第 一 張 疑 似 阿 嬌 ( 鍾 欣 桐 ) 的 「 淫 照 」 後 , 坊 間 傳 聞 不 斷, 一 時 傳 她 自 殺 , 一 時 又 話 英 皇 會 「 棄 嬌 保 Sa 」 , 連 日 來 當 事 人 以 發 高 燒 為 由 ,取 消 原 定 的 錄 音 及 簽 名 會 等 工 作 。


  純 情 破 產 , 經 濟 損 失 更 為 慘 重 ! 據 知 , 「 淫 照 」 令 廣 告 商 震 怒 , 當 中 潤 唇 膏 及 護 膚 品 客 戶 , 均 要 求 英 皇 在 一 星 期 內 交 代 事 件 , 損 失 估 計 達 千 萬 計 !


  為 了 止 蝕 , 英 皇 日 前 緊 急 開 會 , 決 定 安 排 阿 嬌 於 農 曆 新 年 後 , 以 受 害 者 姿 態 見 傳 媒 , 期 望 搏 得 公 眾 同 情 及 支 持 。


  自 上 週 一 起 多 張 「 淫 照 」 在 網 上 廣 泛 流 傳 後 , 阿 嬌 連 日 來 避 見 傳 媒 , 但 有 傳 農 曆 新 年 後 英 皇 將 會 安 排 她 復 工 , 並 以 受 害 者 姿 態 交 代 自 己 心 情 。


  廣 告 商 詐 型


  「 淫 照 」 風 波 發 展 一 星 期 , 其 間 傳 出 阿 嬌 自 殺 、 遭 英 皇 雪 藏 , 更 有 指 她 因 此 喪 失 多 份 廣 告 合 約 , 不 利 傳 聞 多 多 。


  殺 到 埋 身 , 打 慣 硬 仗 的 Mani ( 霍 汶 希 ) 即 時 出 面 澄 清 , 「 廣 告 商 好 支 持 阿 嬌 , 呢 幾 日 搵 佢 拍 廣 告 人 反 而 仲 多 添 ! 」


  事實 上 , 「 淫 照 」 令 擁 有 不 少 青 少 年 及 小 朋 友 fans 的 阿 嬌 形 像 大 損 , 不 少 廣 告 商 向英 皇 詐 型 。 「 雖 然 英 皇 話 係 移 花 接 木 , 但 事 件 好 影 響 形 像 , 潤 唇 膏 邊 要 求 英 皇 一 個 禮 拜 之 內 交 代 。 」 知 情 者 說 。


  Twins 每 年 單 是 廣 告 方 面 收 入 已 過 千 萬 , 對 被 指 廣 告 全 失 , Mani 接 受 本 刊 電 話 訪 問 時 說: 「 暫 時 無 廣 告 商 話 要 終 止 合 作 關 係 , 更 加 無 聽 過 咩 『 棄 嬌 保 Sa 』 , 總 之 阿 嬌 工 作 會 繼 續 。 」

 • 三 月 見 人


  拍檔 捲 入 「 淫 照 」 事 件 , 阿 Sa ( 蔡 卓 妍 ) 亦 唔 好 過 。 上 週 四 ( 一 月 三 十 一 日 ) 出 席電 影 《 功 夫 灌 籃 》 首 映 時 , 平 時 笑 臉 迎 人 的 她 亦 無 法 交 戲 , 全 程 唧 都 唔 笑 。


  面 對 數 十 傳 媒 追 問 , 阿 Sa 說 : 「 之 前 同 佢 ( 阿 嬌 ) 內 地 做 好 耐 宣 傳 , 而 家 佢 仲 好 病 。 ( 有 無 唔 開 心 ? ) 俾 任 何 一 個 人 都 有 少 少 唔 開 心 , 我 都 唔 開 心 。 」 其 後 以 案 件 已 交 警 方 處 理 不 作 回 應 , 對 阿 嬌 何 時 再 現 身 ? 阿 Sa 更 加 秘 而 不 宣 。


  據 英 皇 內 部 消 息 指 , 阿 嬌 將 於 農 曆 新 年 後 見 記 者 , 交 代 自 己 心 情 。


  「 佢 開 完 會 後 覺 得 阿 嬌 唔 應 該 等 到 三 月 先 出 , 因 為 第 一 個 出 就 係 最 堅 強 一 個 , 反 而 會 得 到 公 眾 支 持 , 阿 嬌 仲 會 以 受 害 者 姿 態 , 話 俾 外 間 聽 佢 會 堅 強 面 對 。 」 知 情 者 說 。
  阿 嬌 以 發 燒 為 由 取 消 所 有 工 作 , 同 樣 病 緊 的 阿 Sa 則 無 得 避 , 逼 住 要 風 頭 火 勢 時 幫 拍 擋 回 應 , 但 出 席 首 映 禮 時 卻 全 程 埋 塊 面 , 即 使 周 傑 倫 用 籃 球 大 玩 花 式 , 她 亦 笑 唔 出 。

  Twins 出 道 六 年 紅 遍 中 港 台 , 今 年 更 在 無 十 大 勁 歌 金 曲 中 首 次 以 組 合 身 份 奪 得 「 亞 太 區 最 受 歡 迎 女 歌 星 」 , 兩 人 在 台 上 喊 到 收 唔 到 聲 。

  Twins 擁 有 極 多 小 朋 友 fans , 迪 士 尼 樂 園 今 個 農 曆 新 年 更 找 來 二 人 賣 廣 告 , 如 今 阿 嬌 受 「 淫 照 」 風 波 影 響 , 廣 告 隨 時 叫 停 。

  損 失 慘 重


  Twins 入 行 以 來 廣 告 不 斷 , 每 年 廣 告 收 入 至 少 過 千 萬 , 今 次 「 淫 照 」 流 出 , 令 阿 嬌 商 譽 受 損 , 客 戶 隨 時 一 刀 切 。

  07 年 廣 告 收 入


  曼 秀 雷 敦 潤 唇 彩 ( 亞 洲 區 代 言 人 ) 1000 萬


  「 瘦 得 起 」 ( 阿 嬌 ) 100 萬


  adidas 運 動 服 ( 阿 嬌 ) 100 萬


  Regene 護 膚 品 200 萬


  法 國 婚 紗 攝 影 200 萬


  Xbox 360 200 萬 • 英 皇 日 前 緊 急 開 會 , 決 定 安 排 阿 嬌 於 農 曆 新 年 後 , 以 受 害 者 姿 態 見 傳 媒 , 期 望 搏 得 公 眾 同 情 及 支 持 。


  「 佢 開 完 會 後 覺 得 阿 嬌 唔 應 該 等 到 三 月 先 出 , 因 為 第 一 個 出 就 係 最 堅 強 一 個 , 反 而會 得 到 公 眾 支 持 , 阿 嬌 仲 會 以 受 害 者 姿 態 , 話 俾 外 間 聽 佢 會 堅 強 面 對 。 」 知 情 者 說。
 • 安 排 阿 嬌 於 農 曆 新 年 後 , 以 受 害 者 姿 態 見 傳 媒 , 期 望 搏 得 公 眾 同 情 及 支 持

  -->>>吾係呀??今次仲好意思用呢招???好心佢吾好攪到自己仲克人憎啦! • 嘉玲好似真係被迫,鍾小姐???吾似啦掛!!好意思學人?? • 因 為 第 一 個 出 就 係 最 堅 強 一 個 • this shxt company, no brain. • 我想同英皇傾下生意 • those companies should not let her promote for their products. Her image is completely distroyed. No one want to see her photos posted everywhere • mani都真係吹得吓,由話d相係假至廣告商仲好幫阿gill,叫佢收聱啦 • 我覺得封口係最佳做法, 一切交警方處理, 等d報紙無野再炒時就會平息件事....
 • 以 受 害 者 姿 態 見 傳 媒 <<< shxt!佢因住因博同情而令人越憎佢!人地BOBO結唔成婚都仲未出聲!佢如果真係開記者會,出黎喊,吹到佢點堅強都好,都係俾人話佢on9,扮野.佢個腦真係裝屎的. • 致應惶:我都保你大,叫聲你做老細,你咪以為阿嬌與你仍然有合約在身就當佢好似小醜來舞,扮可憐搏同情呢招唔可以用係佢身上。


  到今日田地,不如放阿嬌一馬,向外間宣報解約,(扮大方,搏省招牌)尊重阿嬌自己決定;而阿嬌就疊埋心水隱退好了。
 • I could totally see this coming. "trick can be old, but people buy it"

  "EGG" has to do this before the April concert, otherwise the concert will not run!

  The Tweens concert is the win/lose game for "EGG".

  Kira, we need a new strategy. • 嗚嗚嗚~~~~


  你地個個食得鹹魚抵得喝


  最無辜係我


  依家吊起我要自己唱獨腳氣


  真係頂硬上都唔知惦唔惦???
 • 獨腳戲冇問題,


  問題係, 你冇左阿嬌


  twins唔夠人氣姐 • 真係頂硬上都唔知惦唔惦???
 • 而加有阿蕉都唔代表有人氣 • i was out of town last week. just came back today. where can i see the pictures?


login to reply
 

looks like your connection to she.com messageboard was lost, please wait while we try to reconnect.