Stephy開騷即走音 Deep V舞衣冇睇頭 • 昨晚一連三場的鄧麗欣(Stephy)個唱假九展Star Hall舉行,全場爆滿,好姊妹Cookies包括盛傳與Stephy不和的傅穎、鄭中基、雷頌德、森美等均捧場為她打氣。舞台以火辣紅色為主,穿粉紅色斜肩裝連身裙的Stephy,配紅色Bob頭戴超長馬尾假髮出場。她先以《看透》揭開序幕,緊接唱《派對動物》即走音,惟她仍落力勁跳,惜「走音」不絕於耳!

  事先張揚在台上換衫的她,走入舞台邊的茶色玻璃屋內換衫,只是將粉紅色連身裙變為迷你裙,再換上銀色透視大露背裝,內�G的掛頸泳衣勁Deep V,但身材平平無奇的她並無瞄頭。 • 鄧麗欣走音兩首歌見底

  慘 被 網 友 冠 以 「 鄧 走 音 」 之 名 的 鄧 麗 欣 ( Stephy ) , 昨 晚 以 鮮 艷 Pink Girl 造 型 為 處 女 個 唱 揭 開 序 幕 , 但 可 惜 未 唱 完 第 二 首 歌 已 「 見 曬 底 」 , 又 走 音 又 喘 氣 。

  一 連 三 場 處 女 個 唱 《 看 透 Stephy 演 唱 會 》 昨 晚 在 九 展 Star Hall 揭 開 序 幕 , 雖 然 Stephy 被 彈 歌 藝 , 但 仍 全 場 爆 滿 , 一 眾 金 牌 歌 手 鄭 中 基 、 小 肥 、 連 同 屢 傳 不 和 的 傅 穎 都 現 身 為 Stephy 打 氣 , 另 外 還 有 導 演 彭 發 、 谷 德 昭 、 雷 頌 德 及 陳 輝 虹 夫 婦 等 。 演 唱 會 以 兩 層 紅 色 的 舞 台 設 計 , 台 中 間 有 一 條 長 樓 梯 , 紅 色 Bob 頭 加 超 長 馬 尾 的 Stephy , 以 鮮 粉 紅 色 的 單 邊 露 膊 吊 帶 裙 出 場 , 由 八 位 舞 蹈 員 伴 舞 下 她 連 唱 兩 首 快 歌 , 可 惜 Stephy 未 唱 完 第 二 首 歌 已 開 始 走 唱 和 甩 嘴 , 幸 而 台 下 觀 眾 未 有 報 以 噓 聲 。

  台 上 換 迷 你 裙


  之 後 Stephy 走 到 茶 色 玻 璃 布 景 後 面 , 換 了 一 條 迷 你 裙 , 因 一 輪 勁 舞 後 仍 未 回 氣 , 她 邊 喘 氣 邊 說 : 「 05 年 開 始 獨 立 發 展 , 多 數 唱 慢 歌 同 情 歌 , 所 以 , 今 次 一 開 始 跳 兩 首 歌 , 希 望 畀 新 鮮 感 大 家 。 能 夠 開 到 演 唱 會 好 感 動 , 我 會 用 盡 能 力 , 不 會 畀 公 司 同 支 持 我 人 失 望 。 」

  此 外 , Stephy 於 傍 晚 約 五 時 四 十 分 和 嘉 賓 側 田 及 方 力 申 進 行 拜 神 儀 式 , 當 時 Stephy 稱 心 情 不 太 緊 張 , 只 想 快 些 開 始 。 場 館 外 亦 設 有 演 唱 會 紀 念 品 發 售 , 包 括 有 特 別 版 及 普 通 版 Tee 、 Cap 帽 、 相 片 、 環 保 袋 及 鎖 匙 扣 等 售 價 由 二 十 元 至 三 百 二 十 元 不 等 。


login to reply
 

looks like your connection to she.com messageboard was lost, please wait while we try to reconnect.