SHE.COM d 女仔係咪真係好唔掂? • SHE.COM d 女仔係咪真係好唔掂?

  點解D 男仔...會咁個反應?  個案>>

  係電話講得好地地 (係佢打來冇來電, 佢話唔方便話電話no. 我知)

  出來途中, 因為我話驚佢玩我, 佢就話每隔半個鐘打俾我睇我係邊,

  途中都傾下閒計, 閒話家常, 都冇乜野

  無啦啦改約會地點, 話驚撞到人, ok, 我冇所謂, 只係下幾個站落車o者

  落車前佢又打俾我話在xxx, 話十分鐘會到達, 我叫佢到就打俾我

  後來大家知乜野事啦, 冇call 玩失蹤...都痴痴地  好...到今日, 約第二個

  都順利都好傾...點知出到來

  fat......唔好意思...我真係扯唔起, 講聲唔好意思地離開了  she.com d 女人.....um.....

 • 我覺得d仔唔掂多d
 • B?


  點樣唔掂呀?


  可以形容下嗎? • 係得呢度搵, 大家吾知對方係點, 一定有風險啦


  咁我地d女仔都可以話d男仔吾點ga~~~ • 我係she認識了一個女仔, 之前都傾過好耐電話 la , 佢話想見下我 ,我未揸車去佢屋企樓下等佢,見到佢時,比起我心目中所唸嘅有出入,但最後都上了佢屋企(佢自己一個人住),大家傾下計,咁我坐了一陣就走 la,什麼時都沒有發生,現在做了朋友仔. • 我只可以話你唔好彩


  又或者而家she唔同左


  之前我約的女都ok • 見過9個


  有4個又污糟又唔整齊爛達達


  sex的有5個


  只有1個滿意


  其中2個仲要派報紙


  好明顯比你所講更加唔掂 • b

  我估你應該係女


  she的男得唔得又係一句


  睇你彩數


  好多女都話呢到有的男好得 • b,


  咁你本身又得唔得呢? 同咁多人做?
 • 路過人 replied 1 min ago :

  b

  我估你應該係女


  she的男得唔得又係一句


  睇你彩數


  好多女都話呢到有的男好得
  d仔係唔掂


  但我都冇出thread話人


  唔岩咪算囉


  我唔明版主點解要唱人或者"一竹竿打一船人"


  對其他女女好唔fair • L replied 2 mins ago :

  b,


  咁你本身又得唔得呢? 同咁多人做?
  我得唔得唔係呢度討論的問題


  係講緊版主都冇品


  我見d仔唔掂都冇出thread話" she.com d仔好唔掂啦" • b,


  都係想睇吓你想唔想討論, 或者討論吓, 大家又會出去拮吓嘢咁囉 • b


  要求高的人,本身自己條件一定唔差得去邊,我唸貝貝係要求高的人 • b

  咁講la咩人都有


  咁佢有冇品我地都唔知


  咪當吹下水算


  可以出呢條thread個個人又係女


  想知道下she的女係咪真係咁差
 • Donovan replied 23 sec ago :

  b


  要求高的人,本身自己條件一定唔差得去邊,我唸貝貝係要求高的人
  唔係講佢要求高呀, 係佢冇品呀, 衰一次就話曬呢度所有女(she.com d女好唔掂)


  唔岩就算喇, 佢都on 9 • 如果見到條女/仔好唔掂...係咪都一樣會照攪呀? • she


  我一定唔會 , ha 同自己過唔去咩 • I am a guy, I cannot do with someone very unacceptable lol, but I will be polite to her, being friends is ok too. I think everyone should have requirements ma, being selective in sex is good to yourself too, isn't it? ^_~ • I havn't meet anyone for quite a while la, maybe we choose people people choose you la. same, havn't met any nice girl for really really long time..............looking forward to be surprised one day, hope this day comes sonner la. • goguyguy replied 3 mins ago :

  I am a guy, I cannot do with someone very unacceptable lol, but I will be polite to her, being friends is ok too. I think everyone should have requirements ma, being selective in sex is good to yourself too, isn't it? ^_~
  then你會唔會好似d人...見1個唔掂就上黎話曬所有女唔掂這樣冇品 • Donovan


  我唔係要求高


  只係睇到人地D POST ,所以突然間諗起e 個問題姐,


  我亦都冇約過SHE d 人, 但見佢地約左出黎後,之後反應咁差,


  所以問問大家係咪E 度D 女仔真係咁差 • 貝貝


  男人個個都係咁嫁啦,想食免費野,但又要求多多 • B


  我POST e 個個案..都係COPY其他人寫O既野,


  我只係想知,點解有D 男仔會有咁反應,咁樣都好HURT個女仔 • 貝貝 replied 31 sec ago :

  B


  我POST e 個個案..都係COPY其他人寫O既野,


  我只係想知,點解有D 男仔會有咁反應,咁樣都好HURT個女仔
  你o係度重申呢個topic你都同之前o個個人一樣hurt緊呢度d女仔 • b

  oh no, NEVER!! thats very bad ga. you can say girls quality is low on she.com, but u shouldn't say too much in particular case, or name anyone.

  someone has done this to you? forget him la, poor people do poor things. dont be too upset with them cos u r in different level ma, maybe, i dunno now la. • goguyguy replied 15 sec ago :

  b

  oh no, NEVER!! thats very bad ga. you can say girls quality is low on she.com, but u shouldn't say too much in particular case, or name anyone.

  someone has done this to you? forget him la, poor people do poor things. dont be too upset with them cos u r in different level ma, maybe, i dunno now la.
  no one treat me like that b4


  我只係覺得唔好周圍話人同話曬所有人


  我見d仔o甘多個唔掂都冇開thread話過1個人 • b

  yes, agree with u, and I also think u r nice to the guys too.

  well, they dont want to be "not so good" too, but faith and life determine for them, no choice, but still human, still have many needs so they try luck here. I guess we must know everyone is differet here, good or bad, handsome and ugly, we just find the one we like lol, dont do silly thing with people u dont like, and dont do bad things to anyone too. • b, I like your attitudes, mind if we can be friends?

  let me introduce myself first, you can tell me youir info on msn if not to public.

  I am 29, 178cm, 69kg, master degree, professional qualifications and association members, live alone, nice personality, non-smoker/drinker, but social drink welcome, pet lover, good hunting, goal may not (only) be sex, haha.

  msn: go-guygy@hotmail.com

  welcome to add me. • goal hunter i mean,haha • B,


  你太嚴重喇,


  我並沒有人身攻擊O既意思,


  只係想發表自己意見姐 • 可能b就係成日係she搵食..所以覺得d人係抵毁緊佢囉~ • 唔係�M唔�M食問題


  唔係講緊一,兩個人既問題


  個point係因為一個人而ban曬所有女


  好唔fair囉


  我都話,我見過幾個唔得都冇出過thread話曬全部she d仔唔掂啦


  個個斷章取義,回覆全部唔對point


  只係識加多幾腳...呢d就真係唔掂喇... • 大家都係想搵人陪下, 又唔係做人世, 而且各花入各眼,


  有feel咪做下咯, 唔使太認真 • 大家吹下水


  唔駛咁燥


  咁可以話全都唔得


  又唔可以話全都好得
 • 唔係掛


  版主睇你都係樣衰個類架啦


  我係道騙左人over100張男人相


  無件係掂wo....ha • =.= "

  我樣衰 =,=" 哈哈, 我只係普普通通人一個,


  未至於樣衰,樣OK GA.. 細細粒,身材有返咁上下啦 • 貝貝


  wah...really,have u find any lover on she.com before?


 • 咁我知你咩級數喇~閃~ • =,="


  咩級數 >_< ??

  Donovan,


  我從未見過SHE.COM d 人,


  我覺得網上D 人通常玩玩下多, 不太認真
 • yes....absolutely • 我反而想知道出呢個topic 既人係男定女? • 路過人,


  我係女,


  但個"個案" ,我係COPY 左其他人O既經歷出黎的,


  因為好奇,所以POST 左E 個TOPIC • 男女都貪新鮮....我覺得 • 哦,咁已經知道出呢個post既係女


  佢係想8卦知道下o者


  唔駛太激同太燥,吹下水o者


  不過我見過都幾多she既女


  好多都好好的 • 路過人,


  thx, 我都唔知點解會引起其他人唔鐘意,


  我只係想表達自己意見 & 好奇,


  有你平反左 SHE.COM d女仔,好多都好好已經足夠喇,


  你地D 男仔...以後小心D 講野呀. 哈哈 • why? • back la, hows everyone here? • 貝貝,


  我諗係個個出黎之前都期望好高....


  所以咪咁羅...


  你有冇見過呢度d仔? • any guy is nice enough on she.com? • smartjoe


  我冇見過呢度d男仔呀


  咁你呢


login to reply
 

looks like your connection to she.com messageboard was lost, please wait while we try to reconnect.